Privatumo politika

Bendroji informacija

Mes, „Viessmann Climate Solutions SE“ (toliau – „Viessmann“ arba „mes“), kaip „Carrier Global Corporation“ grupės dalis, labai rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir griežtai laikomės šiuo metu galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Pirmiausia tai yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679. „Viessmann“ grupė – tai su „Viessmann Climate Solutions SE“ susijusios įmonės. Tai tos, kurioms galime daryti lemiamą įtaką.

Asmens duomenys mūsų interneto svetainėse ir naudojantis mūsų programėlėmis bei paslaugomis registruojami tik tiek, kiek tai būtina, ir tvarkomi konkrečiu tikslu. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima Jus asmeniškai identifikuoti, arba kiti susiję duomenys.

Atsakinga įstaiga, kaip apibrėžta Federaciniame duomenų apsaugos įstatyme / BDAR:

„Viessmann Climate Solutions SE“
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Vokietija
Telefonas: +49 6452 70-0
Faksas: +49 6452 70-2780
El. paštas: info@viessmann.com

Apdorojimas "Viessmann Climate Solutions SE"

Toliau išvardytos įmonės atlieka darbus mums, „Viessmann Climate Solutions SE“:

 • „Viessmann Deutschland GmbH“ pardavimo ir rinkodaros tikslais
 • „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“ mūsų interneto svetainių ir programėlių eksploatavimo bei rinkodaros tikslais
 • „Viessmann IT Service GmbH“, atsakinga už galinių sistemų eksploatavimą
 • „Viessmann PV + E GmbH“, „Viessmann Solutions & Services GmbH“ ir „Energy Market Solutions GmbH“ pardavimo ir rinkodaros tikslais

Surinktus duomenis gali tvarkyti kitos Viessmann Climate Solutions SE priklausančios įmonės arba perduoti joms, jei:

 • Jūs apie tai buvote informuoti ir aiškiai sutikote kitur (pvz., užklausos formoje),
 • tai būtina konkrečiais tikslais ir darbo pasidalijimui „Viessmann“ grupėje; dėl to  Viessmann Climate Solutions SE sudaryti atitinkami sutartiniai susitarimai,
 • duomenys buvo pateikti jau pseudonimizuoti atsakingos įstaigos, kuri garantuoja, kad Grupės įmonė, kuriai pavesta tvarkyti duomenis, negali pakeisti šio proceso, arba
 • atsakinga įstaiga duomenis išsaugojo anonimine forma, ir taip išsaugotiems duomenims nebetaikomos duomenų apsaugos taisyklės.

Perdavimas į trečiąsias šalis

Viessmann Climate Solutions SE  įmonės tvarko / perduoda Jūsų pateiktus duomenis Vokietijoje, Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse (įskaitant JAV), kuriose užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, kaip numatyta BDAR 45 straipsnyje arba kurios suteikia tinkamas garantijas pagal BDAR 46 str.

Privatumo politikos taikymo sritis

Šioje politikoje apžvelgiama, kaip užtikriname duomenų apsaugą, kokio tipo duomenys renkami, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu jie renkami ir tvarkomi. Ji taikoma visose interneto svetainėse ir programėlėse, už kurias atsakinga „Viessmann“, taip pat kai su mumis susisiekiate kitais komunikacijos kanalais. Jei „Viessmann“ interneto svetainėse ir programėlėse nukrypstama nuo šių duomenų tvarkymo principų arba jie papildomi savais, tai bus atitinkamai nurodyta interneto svetainėse arba programėlėse.

Šią privatumo politiką sudaro penkios dalys:

Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitų tiekėjų svetaines, tačiau ši privatumo politika tokioms svetainėms netaikoma.

I. Nuostatos privatiems naudotojams

Ši privatumo politikos dalis taikoma privatiems „Viessmann“ paslaugų naudotojams. Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, duotas šioje privatumo politikoje, arba, kai Jūsų duomenys tvarkomi siekiant suteikti Jums prašomą informaciją ar produktus pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą.

Asmens duomenų naudojimas ir tikrinimas

Jūsų pateikti asmens duomenys apima, be kita ko, šiuos duomenis:

 • Jūsų vardas ir pavardė
 • Jūsų adresas (pašto kodas, miestas, gatvė ir namo numeris, prireikus papildomi adreso duomenys)
 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų gimimo data
 • Jūsų lytis
 • Jūsų telefono numeris ir (arba) mobiliojo telefono numeris
 • Jūsų šalis
 • Jūsų mokėjimo informacija
 • Jūsų ankstesnė specializuota šildymo sistemų įmonė
 • Jūsų „Viessmann“ gaminio pavadinimas
 • Jūsų „Viessmann“ gaminio serijos numeris

Jei pateikiate mums asmens duomenis, mes juos naudojame, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausas, apdoroti ir įgyvendinti Jūsų užklausą dėl konsultacijos, techniškai administruoti, prisijungti ir naudotis atitinkamose interneto svetainėse ar programėlėse teikiamomis paslaugomis. To teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas arba Jūsų sutikimas. Savo sutikimą naudoti Jūsų pateiktus duomenis galite bet kada atšaukti. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis, jei įmanoma, nurodydami naudojamą (-as) paslaugą (-as), el. paštu datenschutz@viessmann.com.

„Viessmann“ susisiekimas telefonu

Jei sutikote su mūsų privatumo politika ir pateikdami konsultacijos užklausą nurodėte savo telefono numerį, prieš persiųsdami Jūsų konsultacijos užklausą mūsų įmonei partnerei, mes su Jumis susisieksime telefonu, kad galėtume patikrinti Jūsų duomenis, aptarti Jūsų projektą ir nukreipti Jus pas atitinkamą specializuotą įmonę. Vėliau, jei mums nurodysite savo mobiliojo telefono numerį, paprašysime Jūsų atsiliepimo SMS žinute, pvz., apie esamą padėtį. Dėl to nepatirsite jokių išlaidų.

„Viessmann“ rašytinis susisiekimas

Jei sutikote su mūsų privatumo politika ir davėte sutikimą dėl mūsų el. pašto sekimo, taip pat pateikėte mums savo el. pašto adresą ir (arba) mobiliojo telefono numerį prašydami konsultacijos, mes fiksuosime Jūsų atvėrimus ir paspaudimus el. laiškuose, „push“ pranešimuose ir SMS žinutėse. Tai būtina tam, kad galėtume inicijuoti atskirus Jūsų konsultacijos su ekspertu proceso etapus. Po konsultacijos šie duomenys bus ištrinti.

Informacija apie Jūsų duomenų perdavimą ir vertinimą

Jei sutikote su mūsų privatumo politika ir pateikėte mums savo el. pašto adresą prašydami konsultacijos, el. paštu informuosime Jus apie dabartinę Jūsų prašymo suteikti konsultaciją, susijusią su mūsų paslauga, būseną. Be kita ko, atsiųsime Jums pranešimą su prekybos partnerio, į kurį buvote nukreipti, kontaktiniais duomenimis, ir po konsultacijos suteiksime galimybę įvertinti šią specializuotą įmonę. Deja, negalėsime Jums suteikti specialisto konsultacijos paslaugos, jei konsultacijos užklausoje nenurodysite savo el. pašto adreso.

Asmens duomenų perdavimas

Siekdami suteikti specializuotų konsultacijų paslaugą arba specializuotos įmonės nukreipimo paslaugą dėl konsultacijos ir (arba) šildymo sistemos ar kito „Viessmann“ asortimento gaminio įsigijimo, priežiūros ar remonto, Jūsų sutikimu Jūsų pateiktus asmens duomenis perduosime išorės specializuotoms įmonėms, kurios dirba su mumis kaip partneriai ir veikia Jūsų regione.

Šis prekybos partneris privalės su Jumis susisiekti per nustatytą laiką, kad suteiktų Jūsų prašomą specialisto konsultaciją ir (arba) pasiūlymą. Šiuo tikslu specializuota įmonė su Jumis susisieks el. paštu ir (arba) telefonu.

Tolesnis Jūsų duomenų tvarkymas ir ištrynimas

Be to, Jūsų duomenys nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, t. y., asmenims ar įmonėms, nepriklausančioms „Viessmann“ grupei. Saugomi asmens duomenys ištrinami, jei atšaukiate savo sutikimą juos saugoti, jei duomenys nebereikalingi jų saugojimui numatytam tikslui pasiekti arba jei jų saugojimas neleistinas dėl kitų teisinių priežasčių. Tolesnę informaciją ir paslaugas el. paštu Jums siūlysime iki 3 mėnesių nuo Jūsų konsultacijos su specialistu pabaigos.

Reklama ir sutikimas dėl reklamos

Mes, t. y., „Viessmann Climate Solutions SE“, „Viessmann Deutschland GmbH“, „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“ ir „Viessmann PV + E GmbH“, el. paštu, paštu arba telefonu informuosime Jus apie „Viessmann“ produktus ir paslaugas ir, jei reikia, teirausimės Jūsų apie šiuos produktus ir paslaugas tik tuo atveju, jei Jūs aiškiai išreiškėte savo sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis reklamos tikslais (pasirinkimas).

Tai atliekama aktyviai pažymint varnele po mūsų formomis, šalia teiginio „Taip, „Viessmann Climate Solutions SE“, „Viessmann Deutschland GmbH“, „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“, „Viessmann PV + E GmbH“ ir „Energy Market Solutions GmbH“ gali naudoti mano el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, kad informuotų mane apie naujausius produktus ir paslaugas. Taip pat noriu pasinaudoti galimybe perduoti konstruktyvią kritiką ir pagyrimus per rinkos tyrimus ir nuomonių apklausas. Šį sutikimą galiu atšaukti bet kuriuo metu su įsigaliojimu ateityje.“

Atkreipkite dėmesį, kad tekste, kuris Jums rodomas atitinkamoje interneto svetainėje / programėlėje, gali būti išvardytos skirtingos įmonės, jei jos susijusios su Jūsų prašymu.

Jei davėte sutikimą, kad tokiu būdu naudotume Jūsų duomenis, bet nebenorite gauti „Viessmann“ reklamos ar apklausų, galite bet kada atšaukti savo sutikimą su įsigaliojimu ateityje. Tuomet Jūsų duomenys bus ištrinti arba, jei duomenys vis dar reikalingi sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais, bus toliau saugomi šiais tikslais. Norėdami tai padaryti, siųskite el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

Naujienlaiškis

Asmens duomenų naudojimas prenumeruojant naujienlaiškį el. paštu

Jei „Viessmann“ interneto svetainėse arba „Viessmann“ programėlėse užsiregistruosite vienam iš mūsų naujienlaiškių, Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas informavimo ir reklamos tikslais tol, kol atsisakysite šio naujienlaiškio prenumeratos. Kai užsiregistruojate naujienlaiškiui, išsaugome Jūsų el. pašto adresą, IP adresą ir registracijos datą. Šis saugojimas skirtas tik tam, kad būtų pateikti įrodymai tuo atveju, jei trečioji šalis piktnaudžiautų el. pašto adresu ir užsiregistruotų gauti naujienlaiškį be įgalioto asmens žinios.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškį galite atšaukti bet kuriuo metu ir su įsigaliojimu ateityje. Jei nebenorite gauti naujienlaiškio, galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos paspaudę naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba išsiųsdami el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

Elektroninio pašto ir naujienlaiškio turinio optimizavimas

Mes, t. y., „Viessmann Climate Solutions SE“, „Viessmann Deutschland GmbH“, „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“ ir „Viessmann PV + E GmbH“, el. paštu informuosime Jus apie „Viessmann“ produktus ir paslaugas, jei pateikėte atitinkamą užklausą dėl „Viessmann“ paslaugų, jei davėte aiškų sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis reklamos tikslais (pasirinkimas) arba jei užsisakėte vieną iš mūsų naujienlaiškių. Kad galėtume Jums pasiūlyti specialiai Jūsų poreikiams optimizuotą turinį, naudojame „salesforce.com Germany GmbH“ elektroninio pašto sekimo technologijas.

Tai atliekama aktyviai pažymint po mūsų formomis esantį langelį šalia teiginio „Taip, sutinku su el. pašto ir naujienlaiškių sekimu, kad turinys būtų optimizuotas man. Šį sutikimą galiu atšaukti bet kuriuo metu su įsigaliojimu ateityje.“

El. pašto ir naujienlaiškių stebėjimas leidžia statistiškai analizuoti naudojimo duomenis. Šiuo tikslu fiksuojame ir el. laiškų atidarymus, ir vidinius paspaudimus. Ši informacija naudojama tam, kad el. laiškų ir naujienlaiškių turinys būtų įdomesnis ir aktualesnis, taip pat rinkodaros kampanijų sėkmei įvertinti.

Jei davėte sutikimą, kad tokiu būdu naudotume Jūsų duomenis, bet nebenorite gauti „Viessmann“ reklamos ar apklausų, galite bet kada atšaukti savo sutikimą su įsigaliojimu ateityje. Norėdami tai padaryti, siųskite el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

Asmens duomenų naudojimas naudojant kontaktinę formą

Jei siunčiate mums užklausas naudodamiesi viena iš mūsų kontaktinių formų, Jūsų duomenys iš užklausos formos, įskaitant joje nurodytus kontaktinius duomenis, bus saugomi pas mus Jūsų užklausos nagrinėjimo tikslais ir tuo atveju, jei bus pateikti tolesni klausimai ta pačia tema. Šie duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.

Savo sutikimą dėl kontaktinėje formoje pateiktų duomenų naudojimo galite bet kada atšaukti. Norėdami tai padaryti, siųskite el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

Asmens duomenų naudojimas naudojantis „Viessmann“ bendruomene

Jei užsiregistruosite „Viessmann“ bendruomenėje, sutikus su šia privatumo politika ir atidarius naudotojo paskyrą, Jūsų pateikti duomenys bus prieinami „Viessmann“ bendruomenei ir naudojami Jūsų klausimams ir komentarams tvarkyti. Tai taip pat apima sutikimą, kad „Viessmann“ su Jumis susisiektų el. paštu ir (arba) telefonu tik su Jūsų užklausos turiniu susijusiais tikslais.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti ištrynę savo naudotojo paskyrą su įsigaliojimu ateityje. Tuomet Jūsų duomenys bus ištrinti arba, jei jie vis dar reikalingi kitiems teisiškai pagrįstiems tikslams, bus toliau saugomi šiais tikslais. Ištrynus Jūsų naudotojo paskyrą, Jūsų bendruomenės įrašų turinys bus nuasmenintas „Viessmann“ bendruomenėje ir ten liks. Tačiau šių įrašų nebebus galima priskirti Jums.

Asmens duomenų naudojimas registruojantis į renginius ar informacinius vizitus

Kai kuriuose mūsų svetainės puslapiuose galite įvesti asmens duomenis, kad užsiregistruotumėte į „Viessmann“ organizuojamus informacinius vizitus, mokymus ar renginius. Šiuos duomenis naudosime tik Jūsų prašymui apdoroti. Jei įvesite savo el. pašto adresą ir telefono numerį kaip vieno iš mūsų renginių dalyvis, gausite patvirtinimo el. laišką ir, priklausomai nuo renginio, SMS žinutę likus 30 minučių iki Jūsų laiko intervalo / Jūsų renginio pradžios. Pasibaigus renginiui, duomenys saugomi, pvz., siekiant įvertinti renginį. Šie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip po 6 mėnesių, išskyrus atvejus, kai įstatymuose nenumatyti priešingi saugojimo terminai, pavyzdžiui, profesiniai įrodymai, reprezentaciniai duomenys, išlaidos ir pan.

Savo sutikimą naudoti registracijos metu pateiktus duomenis galite atšaukti iki renginio pradžios. Norėdami tai padaryti, siųskite el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

II. Nuostatos komerciniams naudotojams

Ši duomenų apsaugos nuostatų dalis taikoma tik komerciniams naudotojams, pavyzdžiui, specializuotoms įmonėms, pramonės įmonėms, bendruomenėms, komercinėms įmonėms, projektuotojams, architektams ir t. t., ir tik tiek, kiek šie naudotojai pateikia kontaktinių asmenų asmens duomenis mūsų interneto svetainėse ir programėlėse, kad galėtų sudaryti ir įgyvendinti sutartis, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

Asmens duomenis „Viessmann“ renka ir tvarko toliau nurodytais tikslais:

 • tvarkyti klientų užklausas
 • perduoti informaciją užklausas pateikusiems klientams
 • rodyti informaciją „Viessmann“ prekybos kataloguose (pvz., vietos prekybos partnerių paieška www.viessmann.de, montuotojų paieška heizung.de)

Jei pateikėte mums asmens duomenis, juos naudojame tik atsakydami į Jūsų užklausas, tvarkydami su Jumis sudarytas sutartis, techninio administravimo, prisijungimo ir atitinkamose interneto svetainėse ar programėlėse teikiamų paslaugų tikslais.

Išsaugoti asmens duomenys ištrinami, jei atšaukiate savo sutikimą juos saugoti, jei informacija nebereikalinga jos saugojimo tikslui įgyvendinti arba jei jos saugojimas neleistinas dėl kitų teisinių priežasčių. Norėdami tai padaryti, siųskite el. laišką adresu widerruf@viessmann.com. Tuomet Jūsų duomenys bus ištrinti arba, jei duomenys vis dar reikalingi tikrinimo, sąskaitų išrašymo ir (arba) apskaitos tikslais, bus toliau saugomi šiais tikslais.

Kitiems asmens duomenims, tvarkomiems pristatymo ir aptarnavimo tikslu pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomos atitinkamų bendrųjų pardavimo sąlygų duomenų apsaugos nuostatos.

Asmens ir įmonės duomenų perdavimas

Trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms arba partnerių siūlomoms paslaugoms (jos išvardytos atitinkamame sutikimo tekste) teikti, gavę Jūsų sutikimą, perduodame jiems Jūsų įvestus asmens ir įmonės duomenis, pirmiausia siekdami užmegzti kontaktą.

III. Nuostatos kandidatams

Ši duomenų apsaugos nuostatų dalis taikoma kandidatams, atsakantiems į darbo skelbimus „Viessmann“ grupėje arba trečiųjų šalių įmonėse, kurioms „Viessmann“ teikia platformą arba partnerių programą darbo skelbimams ir (arba) įdarbinimui. Tai taikoma tik tiek, kiek šie kandidatai perduoda „Viessmann“ asmens duomenis kaip paraiškos teikimo proceso dalį, pavyzdžiui, pateikdami paraišką popieriniu formatu, elektroniniu paštu, naudodamiesi kontaktinėmis formomis su priedais arba „Viessmann“ valdomais portalais (pvz., mokinių portalu) arba naudodamiesi trečiųjų šalių valdomomis elektroninėmis darbo skelbimų lentomis pagal reikalaujamą turinį, taip pat pagal kitus valstybės teisės reikalavimus. Popieriuje pateikti paraiškos dokumentai nuskaitomi ir saugomi mūsų sistemose, po to popierių sunaikina sertifikuoti paslaugų teikėjai, laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų.

Jūsų asmens duomenis naudosime tik Jūsų paraiškai tvarkyti ir (arba) santykiams su talentais valdyti ir remdamiesi Jūsų sutikimu su šia privatumo politika. Jūsų paraiškos tvarkymas taip pat apima, jei reikia, Jūsų duomenų naudojimą siekiant susisiekti su Jumis el. paštu ir (arba) paštu, ir (arba) telefonu, o prireikus (pvz., mokinių portale) – ir paraiškos dokumentų persiuntimą trečiųjų šalių įmonėms. Su Jūsų dokumentais gali susipažinti už įdarbinimą ir žmogiškuosius išteklius atsakingi „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“, „Viessmann Climate Solutions SE“, atitinkamos grupės įmonės darbuotojai, taip pat vadovai ar kiti asmenys, atsakingi už įdarbinimą padalinyje, kuriame skelbiama apie darbo vietą. Tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas anonimiškai, siekiant įvertinti darbo vietų ir naudojamų techninių paraiškų teikimo kanalų sėkmę bei kandidatų nurodytus įgūdžius – taip pat anonimiškai.

Išskyrus mokinių portalą, duomenys tvarkomi naudojant JAV įsikūrusios bendrovės „Greenhouse Software, Inc.“ sistemas. Šiuo tikslu „Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH“ pagal BDAR 46 straipsnį sudarė sutartį su „Greenhouse Software, Inc.“, kuri grindžiama standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis pagal Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

Kandidato asmens duomenys automatiškai ištrinami ne anksčiau kaip po 4 mėnesių, bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių, pradedant nuo to momento, kai kandidatui pranešama, kad jis negaus darbo vietos, ir su sąlyga, kad nėra jokių kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl duomenų ištrynimo. Šis terminas grindžiamas Vokietijos antidiskriminacinio įstatymo (AGG) reikalavimais.

Priėmus Jus į ryšių su talentais valdymo programą, Jūsų duomenys mūsų sistemoje bus saugomi iki 365 dienų, kad galėtų būti iš anksto nagrinėjami būsimose darbo vietų atrankose. Šiuo atžvilgiu Jūsų pateiktus duomenis naudosime susisiekti su Jumis el. paštu ir (arba) paštu, ir (arba) telefonu. Tik tuo atveju, jei atsakydami į mūsų užklausą duosite aiškų sutikimą, pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų duomenys toliau bus saugomi mūsų sistemoje, kad galėtų būti nagrinėjami kitose būsimose darbo vietų atrankose.

Jei užsiregistruosite „Viessmann“ karjeros puslapiuose arba kituose „Viessmann“ valdomuose darbo skelbimų portaluose, Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas darbo pasiūlymams siųsti tol, kol atsisakysite šios darbo skelbimų sistemos prenumeratos. Kai užsiregistruojate darbo skelbimui, mes išsaugome Jūsų el. pašto adresą, Jūsų IP adresą ir registracijos datą. Šis saugojimas skirtas tik tam, kad būtų pateikti įrodymai tuo atveju, jei trečioji šalis piktnaudžiautų el. pašto adresu ir užsiregistruotų gauti darbo skelbimą be įgalioto asmens žinios. Savo sutikimą gauti darbo skelbimą galite atšaukti bet kuriuo metu ir su įsigaliojimu ateityje. Jei nebenorite gauti darbo skelbimo, galite bet kada atsisakyti prenumeratos paspaudę darbo skelbimo pranešime esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą arba išsiųsdami el. laišką adresu recruiting@viessmann.com.

Jei siunčiate paraiškos dokumentus popieriniu formatu be nuorodos į darbo skelbimus mūsų elektroniniais formatais, pavyzdžiui, kaip iniciatyvinę paraišką, kartu su patvirtinimu apie rašto gavimą arba vėliausiai tuo atveju, jei mes jį atmesime, gausite šios privatumo politikos santrauką.

IV. Bendroji informacija ir nuostatos, taikomos „Viessmann“ interneto svetainėms ir programėlėms

Šios nuostatos taikomos kartu su nuostatomis privatiems ir nuostatomis komerciniams „Viessmann“ interneto svetainių ir programėlių naudotojams. Kai kurios mūsų programėlės turi savo papildomas privatumo taisykles. Programėlių „Viessmann ViCare“ ir „Vitotrol Plus“ privatumo politiką rasite šioje nuorodoje: https://legal-policies.viessmann.com/b2c/vicare/de/de/privacy-policy.ext.html.

Duomenų tvarkymas naudojantis mūsų svetainėmis ir programėlėmis

Bendrovė „Viessmann“ automatiškai renka informaciją, kurią Jūsų naršyklė arba programėlė perduoda mums, ir išsaugo ją savo serverio žurnalo failuose. Šių duomenų „Viessmann“ negali priskirti atskiriems asmenims. Šie duomenys nėra derinami su kitais duomenų šaltiniais. Šią informaciją sudaro:

 • Naršyklės tipas/versija
 • Naudojama operacinė sistema
 • Nurodomasis URL adresas (anksčiau aplankyta svetainė)
 • Kompiuterio, iš kurio lankomasi mūsų svetainėje, prieglobos vardas (v4 ir v6 IP adresas)
 • Serverio užklausos laikas

IP adresas yra visuotinai galiojantis Jūsų kompiuterio identifikatorius, unikaliai priskirtas Jūsų interneto paslaugų teikėjo ir dažniausiai naudojamas (IPv4), sudarytas iš keturių skaičių blokų, atskirtų taškais, arba išplėstas, įtraukiant papildomus skaitmenis (IPv6). Kaip privatus naudotojas paprastai nenaudojate pastovaus IP adreso, nes jį Jums laikinai priskiria paslaugų teikėjas („dinaminis IP adresas“). Pastoviai priskirtų IP adresų („statinių IP adresų“) atveju techniškai įmanoma unikaliai priskirti naudotojo duomenis naudojant šią funkciją.

Nurodytus duomenis tvarkome toliau nurodytais tikslais:

 • Kad užtikrintume sklandų prisijungimą prie svetainės
 • Siekdami užtikrinti patogų naudojimąsi minėta svetaine
 • Norėdami įvertinti sistemos saugumą ir stabilumą
 • Papildomais administraciniais ir statistiniais tikslais

Asmens duomenys serverio žurnalo failuose tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojo „teisėtą interesą“, nebent už jį būtų viršesnės Jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai. Mūsų teisėtas interesas – palengvinti administravimą ir turėti galimybę nustatyti ir sekti įsilaužimus. Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, jei yra priežasčių, kurios egzistuoja konkrečioje Jūsų situacijoje ir dėl kurių duomenų tvarkymas yra netikslingas. Jums tereikia išsiųsti el. laišką duomenų apsaugos pareigūnui. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš pirmiau išvardytų duomenų rinkimo tikslų. Jokiomis aplinkybėmis nenaudojame surinktų duomenų siekdami daryti išvadas apie Jus kaip asmenį.

Serverio žurnalo failai su minėtais duomenimis automatiškai ištrinami po 30 dienų arba, jei naudojami statistikos tikslais, nuasmeninami. Pasiliekame teisę serverio žurnalo failus saugoti ilgiau, jei yra žinomi faktai, leidžiantys manyti, kad buvo bandyta neteisėtai prisijungti (pvz., bandymas įsilaužti arba DDoS ataka).

Duomenų tvarkymas įeinant į mūsų interneto svetaines ir programėles ir naudojantis jomis – „Viessmann“ paskyra

Be įprastinių prisijungimo funkcijų (pvz., naudotojo ID ir slaptažodžio), „Viessmann“ naudoja centrinę tapatybės ir prieigos valdymo sistemą (toliau – IAM), skirtą įėjimo ir prieigos prie neviešų arba nemokamų interneto svetainių ir programėlių leidimams išduoti, keisti ir naikinti. Šiuo tikslu bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • El. pašto adresas
 • ID
 • Naudota svetainė / programėlė su paskutine laiko žyma
 • Naudotojo vaidmuo (-enys)
 • Paskutinio sėkmingo prisijungimo laiko žyma
 • Vardas ir pavardė bei kiti duomenys (priklausomai nuo naudojamos svetainės / programėlės)
 • Mobiliojo telefono ir (arba) telefono numeris (2 veiksnių autentifikavimui)

Nurodytus duomenis tvarkome toliau nurodytais tikslais:

 • „Viessmann“ paskyros sukūrimas
 • Programėlių ir svetainių prieigos teisių kūrimas ir valdymas
 • Prieigos teisių pagal vaidmenis programėlėse ir svetainėse kūrimas ir valdymas
 • Atitinkamų „Viessmann“ atsakingų funkcijų, susijusių su atskiromis interneto svetainėmis ir programėlėmis, įgaliojimų tikrinimas ir rodymas
 • Informacijos apie naudojamą svetainę ir programėlę perdavimas (pvz., pakeitimai, pranešimai apie klaidas, naujos funkcijos ir pan.)
 • Apibendrintų („nuasmenintų“) pagrindinių rodiklių, susijusių su svetainių ir programėlių naudojimu, kūrimas ir vertinimas

Priklausomai nuo naudojamos svetainės ar programėlės, toliau nurodyti teisiniai pagrindai, kuriais remiantis suteikiamas leidimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis:

 • Sutarties su Jumis vykdymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, kurios objektas taip pat apima naudojimąsi „Viessmann“ interneto svetainėmis ar programėlėmis
 • Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, jei Jūsų to aiškiai prašoma arba
 • mūsų teisėto intereso tikslais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Pastarasis teisinis pagrindas leidžia tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojo „teisėtą interesą“, nebent už jį būtų viršesnės Jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai. Mūsų teisėtas interesas yra veiksmingas įėjimo ir prieigos teisių administravimas ir interneto svetainių bei programėlių, taip pat jose tvarkomų duomenų apsauga nuo neteisėto naudojimo (pvz., atskleidimo, pakeitimo, ištrynimo). Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, jei yra priežasčių, kurios egzistuoja konkrečioje Jūsų situacijoje ir dėl kurių duomenų tvarkymas yra netikslingas. Viskas, ką Jums reikia padaryti, tai nusiųsti el. laišką duomenų apsaugos pareigūnui. Prieš pateikdami prieštaravimą, patikrinkite, ar patys galite ištrinti naudotojo paskyrą. Kai kurios naudotojo funkcijos, ypač pagrįstos sutikimu, taip pat leidžia Jums patiems ištrinti savo asmens duomenis naudojantis savitarnos funkcija. Jokiomis aplinkybėmis nenaudojame surinktų duomenų siekdami daryti tolesnes išvadas apie Jus kaip asmenį arba kurti profilius.

Pirmiau minėti duomenys bus automatiškai ištrinami, jei Jūsų naudotojo paskyra bus neaktyvi ilgiau nei 360 dienų (pagal paskutinę sėkmingo prisijungimo arba naudojimosi svetaine ar programėle laiko žymą), arba anonimizuojami, jei bus naudojami statistikos tikslais. Apie tai Jus informuosime prieš pasibaigiant šiam terminui. Pasiliekame teisę saugoti asmens duomenis ilgiau, jei tam yra teisinis ar sutartinis pagrindas arba jei žinomi faktai, leidžiantys manyti, kad buvo bandyta neteisėtai prisijungti.

Nuorodos į išorines svetaines

Ši privatumo politika taikoma tik „Viessmann“ interneto svetainėms ir programėlėms. Jose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto pasiūlymus. Ši privatumo politika netaikoma šiems interneto pasiūlymams. Jei iš „Viessmann“ svetainių ir programėlių išeinate į trečiosios šalies paslaugų teikėjo interneto svetainę, rekomenduojame atidžiai perskaityti ir to paslaugų teikėjo privatumo politiką.

Informacija apie slapukus ir analizės priemonių naudojimą

Mūsų asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus ir analizės įrankius (nurodykite visus analizės įrankius) grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojo „teisėtą interesą“, nebent už jį būtų viršesnės Jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai. Mūsų teisėtas interesas yra analizuoti naudojimąsi mūsų interneto svetaine.

Asmens duomenų tvarkymas naudojant „Google AdWords“ (išvardykite visas pakartotinės reklamos technologijas) grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojo „teisėtą interesą“, nebent už jį būtų viršesnės Jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai. Mūsų teisėtas interesas yra asmeniškai pritaikytos tikslinės reklamos rodymas ir šios reklamos veiksmingumo statistinė analizė (pavyzdžiui, nustatymas, kiek paspaudimų ant reklaminio skydelio lėmė pirkimą mūsų svetainėje).

Bendrovė „Viessmann“ naudoja slapukus keliose savo svetainių ir programų vietose. Jie skirti tam, kad mūsų svetainė būtų patogesnė, efektyvesnė ir saugesnė. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų kompiuteryje įrašo ir saugo Jūsų naršyklė. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra „seanso slapukai“. Jie automatiškai ištrinami po Jūsų apsilankymo. Slapukai nedaro jokios žalos Jūsų kompiuteriui ir juose nėra jokių virusų.

Šiuo tikslu „Viessmann“ taip pat naudoja analitines priemones, pavyzdžiui, „Webtrends“ arba „Google Tag Manager“ („Firebase“). Pateikti ir naudojami duomenys renkami ir saugomi visiškai anonimiškai. Tam tikromis aplinkybėmis šie duomenys gali būti saugomi ir už Vokietijos ar Europos Sąjungos ribų.

Įgyvendindami ir naudodami analizės priemones ir sekimo technologijas, asmens duomenis kuo greičiau nuasmeniname arba iš paslaugų teikėjo pusės, reglamentuojant atitinkamoms sutartims, arba pradinio naudojimo metu, todėl Jūsų teisė į informaciją negali būti įgyvendinta visų toliau išvardytų technologijų atveju.

Galite užkirsti kelią tokių duomenų perdavimui naudodami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje ar programėlėje arba operacinės sistemos aplinkoje („iOS“, „Android“), tačiau dėl to kai kuriais atvejais gali kilti paieškos ar veikimo arba siūlomo turinio ar paslaugos funkcionalumo problemų.

Trečiųjų šalių slapukai

Bendrovė „Viessmann“ naudojasi kelių reklamos partnerių paslaugomis, kurie padeda padaryti interneto pasiūlą ir svetaines įdomesnes. Todėl, kai lankotės šiose interneto svetainėse, partnerių įmonių slapukai taip pat įrašomi į Jūsų standųjį diską. Tai yra laikini / nuolatiniai slapukai, kurie po nurodyto laiko automatiškai ištrinami. Šie laikini arba nuolatiniai slapukai (kurių galiojimo trukmė nuo 14 dienų iki 10 metų) įrašomi į Jūsų standųjį diską ir po nurodyto laiko automatiškai ištrinami. Mūsų partnerių įmonių slapukuose yra tik pseudoniminiai, paprastai anoniminiai duomenys. Tai gali būti duomenys apie tai, kokius produktus peržiūrėjote, ar ką nors įsigijote, kokių produktų ieškojote ir pan.

Kai kurie mūsų reklamos partneriai renka informaciją apie tai, kokiose svetainėse anksčiau lankėtės arba kokiais produktais galbūt domėjotės, kad galėtų rodyti Jūsų interesus geriausiai atitinkančią reklamą. Šie pseudoniminiai duomenys niekada nebus susieti su Jūsų asmeniniais duomenimis. Jų paskirtis – tik sudaryti sąlygas mūsų reklamos partneriams rodyti Jus dominančią reklaminę medžiagą.

Pakartotinės reklamos technologijos

Mūsų interneto svetainėse naudojamos pakartotinės reklamos technologijos. Šios technologijos naudojamos tam, kad interneto pasiūla Jums būtų įdomesnė. Šios technologijos mums leidžia rodyti reklamą interneto naudotojams mūsų partnerių interneto svetainėse, jei jie jau parodė susidomėjimą mūsų parduotuve ir mūsų produktais. Esame įsitikinę, kad asmeniškai pritaikytos, su interesais susijusios reklamos rodymas interneto naudotojams paprastai yra priimtinesnis nei reklama be asmeninio santykio. Reklaminės medžiagos rodymas mūsų partnerių interneto svetainėse grindžiamas slapukų technologija ir ankstesnės naudotojų elgsenos analize. Ši reklamos forma yra visiškai pseudoniminė. Jokie naudojimo profiliai nėra susiejami su Jūsų asmeniniais duomenimis.

Naudodamiesi mūsų svetaine, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, o kartu ir su Jūsų naudojimo duomenų rinkimu, saugojimu ir naudojimu. Be to, Jūsų duomenys saugomi slapukuose pasibaigus naršyklės seansui iš dalies tam, kad juos būtų galima vėl gauti kito (-ų) apsilankymo (-ų) svetainėse metu. Šį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti su poveikiu ateityje, atmesdami slapukus savo naršyklės nustatymuose.

„Acxiom“

Asmens duomenų naudojimas klientų analizei ir kitais reklamos tikslais

Siekdama atrinkti konkrečias tikslines auditorijas pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir formuoti bei kreiptis į naujas idealias tikslines auditorijas (potencialius naujus klientus) reklaminės veiklos vykdymo tikslais, „Viessmann“ pasitelkia paslaugų teikėją, kuris analizuoja atitinkamų suinteresuotųjų šalių ir esamų klientų pseudonimizuotus arba anonimizuotus duomenis (kurių nebegalima priskirti konkrečiam asmeniui).

Remdamiesi šia analize, galime naudoti skaitmeninių platformų reklamines paskyras, kad per reklamą pasiektume konkrečias tikslines auditorijas, palygindami stipriai užšifruotus potencialių naujų klientų pagrindinius duomenis su panašiais stipriai užšifruotais pseudonimizuotų „Facebook“ arba „Google“ naudotojų pagrindiniais duomenimis, kad šiems naudotojams būtų rodomos „Viessmann“ reklaminės kampanijos. „Viessmann“ paveda šiuos duomenis tvarkyti tiktai konkrečiu tikslu specializuotoms įmonėms, pavyzdžiui, „Facebook“ veiklai – „Acxiom Deutschland GmbH“, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Vokietija. „Acxiom“ pseudonimizuoja visus duomenų subjektų duomenis ir, jei taikoma, veikia kaip „patikima trečioji šalis“, pvz., rodydama reklamas. Pavyzdžiui, „Facebook“ šis tvarkymas rodomas reklamos nustatymuose, skiltyje „Įmonės, kurios įkėlė ir dalijasi sąrašu, kuriame yra Jūsų informacija“.

Asmens duomenys klientų analizės tikslais tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis leidimas leidžia tvarkyti asmens duomenis pagal duomenų valdytojo „teisėtą interesą“, nebent už jį būtų viršesnės Jūsų pagrindinės teisės, laisvės ar interesai. Mūsų teisėtas interesas yra analizė siekiant nustatyti potencialius naujus klientus bei pirmiau minėtais tikslais. Jokiomis aplinkybėmis nenaudojame surinktų duomenų siekdami daryti išvadas apie Jus kaip asmenį. Bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, jei yra priežasčių, kurios egzistuoja konkrečioje Jūsų situacijoje ir dėl kurių duomenų tvarkymas yra netikslingas. Jums tereikia išsiųsti el. laišką toliau nurodytam duomenų apsaugos pareigūnui.