„Viessmann“ duomenų apsaugos deklaracija

Data: 2018 m. gegužės 7 d.

 

Esminė informacija

Mes, „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“ (toliau – „Viessmann” arba „mes”), būdami „Viessmann Group“ dalimi, labai rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir griežtai laikomės šiuo metu galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Vienas iš jų yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/679). „Viessmann Group“ ir „Viessmann GmbH & Co. KG“ yra susijusios įmonės. Vadinasi, mes joms galime daryti tam tikrą įtaką.

Asmens duomenys mūsų interneto svetainėse ir naudojant mūsų taikomąsias programas bei paslaugas renkami tik tiek, kiek būtina, ir tvarkomi pagal paskirtį. Asmens duomenys – tai tokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti Jūsų tapatybę, arba su Jumis susiję kiti duomenys.

Atsakingoji įstaiga pagal Vokietijos duomenų apsaugos įstatymą / BDAR:

„Viessmann Werke GmbH & Co. KG“
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefonas: +49 6452 70-0
Faksas: +49 6452 70-2780
El. paštas: info@viessmann.com

Duomenų tvarkymas „Viessmann Group“ viduje

Mūsų, t. y. „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“, vardu dirba:

 • „Viessmann Deutschland GmbH“ – pardavimo tikslai ir rinkodara;
 • „VC/O GmbH“ – interneto svetainių ir taikomųjų programų eksploatacija bei rinkodara;
 • „Viessmann IT Service GmbH“ – galutinių („backend“) sistemų eksploatacija;
 • „Viessmann PV + E GmbH“ ir „Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG“ – pardavimo tikslai ir rinkodara.

Surinkti duomenys gali būti tvarkomi kitų „Viessmann Group“ grupės įmonių arba joms perduoti šiomis sąlygomis:

 • jeigu Jūs aiškiai ir kompetentingai suteikėte leidimą (pvz., pažymėdami nuorodą užklausos formuliare);
 • jeigu to reikia atsižvelgiant į paskirtį ir darbo pasidalijimą „Viessmann Group“ viduje (šiuo tikslu turi būti sudaryti vidiniai „Viessmann Group“ sutartiniai susitarimai);
 • jeigu atsakingoji įstaiga pateikia pseudoniminius duomenis ir užtikrina, kad įgaliota grupės įmonė negalėtų panaikinti šių duomenų pseudonimų; arba
 • jeigu atsakingoji įstaiga duomenis saugo anonimiškai ir tokiu būdu saugomiems duomenims nebetaikomos duomenų apsaugos teisės nuostatos.

Perdavimas trečiosioms šalims

„Viessmann Group“ įmonės Jūsų suteiktus duomenis tvarko / perduoda Vokietijoje, Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse (tarp jų – JAV), kurios užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal BDAR 45 straipsnį arba suteikia tinkamas garantijas pagal BDAR 46 straipsnį.

Duomenų apsaugos deklaracijos apimtis

Šioje deklaracijoje apžvelgiama, kaip užtikriname duomenų apsaugą, kokius duomenis, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu renkame ir tvarkome. Iš esmės ji galioja visoms interneto svetainėms ir taikomosioms programoms, už kurias atsako „Viessmann“. Jeigu „Viessmann“ interneto svetainės ir taikomosios programos nesutampa su duomenų tvarkymo principais arba juos papildo savais principais, tokiose interneto svetainėse ir taikomosiose programose apie tai tinkamai pranešama.

Šią duomenų apsaugos deklaraciją sudaro penkios dalys:

 • pirmoji dalis („Nuostatos privatiems vartotojams“) taikoma privatiems „Viessmann“ paslaugų vartotojams;
 • antroji dalis („Nuostatos verslo vartotojams“) taikoma „Viessmann“ paslaugų vartotojams iš verslo sektoriaus;
 • trečioji dalis („Nuostatos kandidatams“) taikoma privatiems „Viessmann“ paslaugų vartotojams, pretenduojantiems į darbo vietas;
 • ketvirtoji dalis („Bendroji informacija ir nuostatos dėl „Viessmann“ interneto svetainių ir taikomųjų programų“) taikoma visiems „Viessmann“ paslaugų, interneto svetainių ir taikomųjų programų vartotojams;
 • penktoji dalis („Informacija apie subjektų teises“) taikoma visiems vartotojams, kurių duomenys saugomi pagal duomenų apsaugos teisę, išskyrus juridinius asmenis.

Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitų valdytojų interneto svetaines, kurioms ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma.


I. Nuostatos privatiems vartotojams

Ši duomenų apsaugos deklaracijos dalis taikoma privatiems „Viessmann“ paslaugų vartotojams. Teisinį pagrindą tvarkyti Jūsų duomenis sudaro Jūsų suteiktas leidimas pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją.

Asmens duomenų naudojimas ir tikrinimas

Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti:

Jūsų vardas, pavardė;

Jūsų adresas (pašto kodas, vietovė, gatvė, namo numeris ir, jei yra, papildomi adreso duomenys);

 • Jūsų el. pašto adresas;
 • Jūsų gimimo data;
 • Jūsų lytis;
 • Jūsų telefono ir / arba mobiliojo telefono numeris;
 • Jūsų šalis;
 • Jūsų mokėjimo duomenys;
 • Jus iki šiol aptarnavusi specializuota šildymo paslaugų įmonė;
 • Jūsų „Viessmann“ produkto pavadinimas;
 • Jūsų „Viessmann“ produkto gamyklinis kodas.

Kai mums pateikiate savo asmens duomenis, mes juos naudojame norėdami atsakyti į Jūsų užklausas, pasiruošti Jūsų konsultacijoms ir Jus konsultuoti, teikti paslaugas per atitinkamas interneto svetaines ar taikomąsias programas, taip pat techninio administravimo ir prisijungimo veiksmų tikslu. Šiuo atžvilgiu teisinį pagrindą sudaro BDAR 6 str. 1 dalies 1 punktas arba Jūsų sutikimas. Sutikimą naudoti Jūsų pateiktus duomenis galite bet kada atšaukti. Šiuo klausimu kreipkitės šiuo adresu ir, jei galite, nurodykite naudojamą paslaugą (-as):

datenschutz@viessmann.com

„Viessmann“ susisiekimas telefonu

Jeigu Jūs pritarėte mūsų duomenų apsaugos deklaracijai ir, pateikdami užklausą dėl konsultacijos, nurodėte savo telefono numerį, prieš perduodami Jūsų užklausą dėl konsultacijos mūsų partneriams, mes su Jumis susisieksime telefonu, kad patikrintume Jūsų duomenų teisingumą, aptartume Jūsų ketinimus ir galėtume nukreipti Jus į tinkamą specializuotą įmonę.

Informacija apie Jūsų duomenų perleidimą ir vertinimą

Jeigu Jūs pritarėte mūsų duomenų apsaugos deklaracijai ir, pateikdami užklausą dėl konsultacijos, nurodėte savo elektroninio pašto adresą, mes Jus informuosime elektroniniu paštu apie Jūsų užklausos dėl mūsų paslaugų konsultacijos esamą padėtį. Taip pat šiuo tikslu mes Jums atsiųsime laišką su Jums priskirto partnerio kontaktiniais duomenimis, o po konsultacijos suteiksime galimybę įvertinti šią specializuotą įmonę. Jeigu pateikdami užklausą dėl specialisto konsultacijos savo el. pašto adreso nepateiksite, deja, specialisto konsultacijų paslaugos suteikti negalėsime.

Asmens duomenų perdavimas

Kad būtų galima suteikti paslaugą pagal gautą užklausą dėl specialisto konsultacijos arba paskirti specializuotą įmonę, kuri konsultuotų ir / arba parduotų, prižiūrėtų arba remontuotų šildymo sistemą ar kitą „Viessmann“ pasiūlos produktą, turėdami Jūsų sutikimą, mes perduodame Jūsų pateiktus asmens duomenis išorinėms specializuotoms įmonėms, kurios yra mūsų įmonės partnerės ir dirba Jūsų regione.

Iš tokių specializuotų partnerių reikalaujama su Jumis susisiekti per nustatytą laikotarpį ir suteikti reikalingą specialisto konsultaciją ir / arba parengti komercinį pasiūlymą. Šiuo tikslu specializuota įmonė susisieks el. paštu ir / arba telefonu.

Jūsų duomenų tolesnis tvarkymas ir ištrynimas

Jūsų duomenys neperduodami ir neparduodami tretiesiems asmenims, t. y. „Viessmann Group“ nepriklausantiems asmenims ir įmonėms. Išsaugoti asmens duomenys ištrinami, kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl jų saugojimo, kai jie tampa nebereikalingi siekiant su jų saugojimu susijusių tikslų arba kai juos saugoti yra neleistina dėl kitų įstatymuose numatytų priežasčių.

Reklama ir sutikimas gauti reklamą

Mes, „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“, „Viessmann Deutschland GmbH“, „VC/O GmbH“ ir „Viessmann PV + E GmbH“, informuosime Jus el. paštu, paštu arba telefonu tik apie „Viessmann“ produktus ir paslaugas bei retkarčiais apie juos apklausime, jeigu Jūs suteiksite savo sutikimą Jūsų asmens duomenis naudoti reklamos tikslais („Opt-In“).

Sutikimą galite pateikti varnele pažymėję po mūsų formuliarais esantį teiginį „Taip, įmonės „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“, „Viessmann Deutschland GmbH“, „VC/O GmbH“, „Viessmann PV + E GmbH“ ir „Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG“ gali naudoti mano el. pašto adresą ir / arba telefoną, kad informuotų mane apie naujausius produktus ir paslaugas. Aš šiuo atžvilgiu įgyju galimybę rinkos ir nuomonių tyrimo tikslu išreikšti ir savo kritiką, ir pagyrimus. Šį sutikimą bet kada galiu atšaukti ir atšaukimas galiotų ateičiai.“

Atkreipkite dėmesį: tam tikroje interneto svetainėje / taikomojoje programoje Jums rodomame tekste gali būtų nurodytos kitos įmonės, jeigu jos yra susijusios su Jūsų užklausa.

Jeigu Jūs mums suteikėte sutikimą naudoti duomenis šiuo tikslu, bet ateityje nebenorėtumėte gauti „Viessmann“ reklamos arba apklausų, savo sutikimą bet kada galite atšaukti ir jis galiotų ateičiai. Tada Jūsų duomenys bus ištrinti arba saugomi tik tol, kol jų reikės apskaitos ir buhalterijos tikslais. Šiuo klausimu parašykite el. laišką adresu: widerruf@viessmann.com.

Asmens duomenų naudojimas, užsiregistravus gauti naujienlaiškį el. paštu

Jeigu „Viessmann“ interneto svetainėse arba „Viessmann“ taikomosiose programose užsiregistruojate gauti mūsų naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresas bus naudojamas informavimo ir reklamos tikslais tol, kol naujienlaiškio atsisakysite. Jums užsiregistravus gauti naujienlaiškį, mes išsaugome Jūsų el. pašto adresą, Jūsų IP adresą ir registracijos datą. Šie duomenys skirti įrodyti, kad tretieji asmenys nenaudojo Jūsų el. pašto adreso ir be įgalioto asmens žinios neužsiregistravo gauti naujienlaiškį.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškį bet kada galite atšaukti ir atšaukimas galiotų ateičiai. Jei nebenorite gauti naujienlaiškio, bet kuriuo metu jo galite atsisakyti per nuorodą, esančią naujienlaiškyje, kad būtumėte išbrauktas iš adresatų sąrašo, arba parašyti el. laišką adresu widerruf@viessmann.com.

Asmens duomenų, nurodytų kontaktiniame formuliare, naudojimas

Jeigu Jūs mums pateikiate užklausas užpildę mūsų kontaktinį formuliarą, mes išsaugome Jūsų užklausos formuliaro duomenis, įskaitant jame nurodytus kontaktinius duomenis, kad galėtume atsakyti į Jūsų užklausą ir klausimus ta pačia tema. Šie duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.

Sutikimą naudoti kontaktiniame formuliare pateiktus Jūsų duomenis galite bet kada atšaukti. Šiuo tikslu kreipkitės adresu widerruf@viessmann.com.

Asmens duomenų, gautų per „Viessmann Community“, naudojimas

Kai, patvirtinę šią duomenų apsaugos deklaraciją ir sukūrę vartotojo paskyrą, užsiregistruojate „Viessmann Community“, Jūsų nurodyti duomenys naudojami teikti „Viessmann Community“ paslaugas ir nagrinėti Jūsų pateiktus klausimus ir pastabas. Taip pat pateikiamas sutikimas, kad „Viessmann“ galėtų susisiekti el. paštu ir / arba telefonu tik griežtai nurodytu tikslu dėl Jūsų užklausos turinio.

Savo sutikimą bet kada galite atšaukti, ištrindami savo vartotojo paskyrą, ir atšaukimas galiotų ateičiai. Tada Jūsų duomenys bus ištrinti arba, jeigu jų reikės kitais teisiškai pagrįstai tikslais, saugomi tik tais tikslais. Ištrynus vartotojo paskyrą, Jūsų įrašai „Viessmann Community“ sistemoje taps anoniminiai, tačiau išliks. Vis dėlto šių įrašų bus neįmanoma susieti su Jūsų asmeniu.

Asmens duomenų, gautų užsiregistravus į renginius arba informacinius vizitus, naudojimas

Kai kuriose mūsų interneto svetainėse galite įvesti savo asmens duomenis, registruodamiesi į „Viessmann“ informacinius vizitus, mokymus arba renginius. Šiuos duomenis naudosime tik Jūsų užklausai tvarkyti. Jeigu savo el. pašto adresą ir telefono numerį nurodote būdamas vieno iš mūsų renginių dalyvis, gaunate patvirtinimą el. paštu ir, atsižvelgiant į renginį, SMS žinutę likus 30 minučių iki Jūsų termino / Jūsų renginio pradžios. Pasibaigus renginiui, duomenys išsaugomi, pavyzdžiui, renginio įvertinimo tikslu. Šie duomenys ištrinami ne vėliau kaip po 6 mėnesių, jeigu tam neprieštarauja įstatymuose numatyti saugojimo terminai, taikomi, pavyzdžiui, specialiems dokumentams, paslaugoms, išlaidoms ir pan..

Sutikimą naudoti registracijos metu pateiktus duomenis galite atšaukti iki renginio pradžios. Šiuo tikslu kreipkitės adresu: widerruf@viessmann.com.


II. Nuostatos verslo vartotojams

Ši duomenų apsaugos deklaracijos dalis taikoma tik verslo vartotojams, pvz., amatų ir pramonės įmonėms, savivaldos įstaigoms, prekybos įmonėms, projektuotojams, architektams ir t. t. ir tik jeigu šie mūsų kontaktinių asmenų duomenys pateikiami mūsų interneto svetainėse ir taikomosiose programose.

„Viessmann“ asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 • kad perduotų klientų užklausas;
 • kad šiuos duomenis perduotų užklausą pateikusiems klientams;
 • kad įtrauktų į „Viessmann“ specializuotų įmonių sąrašą (pvz., per vietinių atstovų paiešką adresu www.viessmann.de, per montuotojų paiešką adresu www.heizung.de).

Kai mums pateikiate savo asmens duomenis, mes juos naudojame tik norėdami atsakyti į Jūsų užklausas, vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, teikti paslaugas per atitinkamas interneto svetaines ar taikomąsias programas, taip pat techninio administravimo ir prisijungimo veiksmų tikslu.

Išsaugoti asmens duomenys ištrinami, kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl jų saugojimo, kai jie tampa nebereikalingi siekiant su jų saugojimu susijusių tikslų arba kai juos saugoti yra neleistina dėl kitų įstatymuose numatytų priežasčių. Šiuo tikslu kreipkitės adresu widerruf@viessmann.com. Tada Jūsų duomenys bus ištrinti arba saugomi tik tol, kol jų reikės dokumentų, apskaitos ir / arba buhalterijos tikslais.


III. Nuostatos kandidatams

Ši duomenų apsaugos nuostatų dalis taikoma kandidatams į „Viessmann Group“ įmonių darbo vietas arba trečiosioms įmonėms, kurioms „Viessmann“ suteikia prieigą prie platformos arba partnerystės programos dėl darbo vietų skelbimų / tarpininkavimo. Ji taikoma tam tikram turiniui ir pagal šalies įstatymuose numatytus reikalavimus, tik jeigu šie kandidatai, dalyvaudami darbo atrankos procedūroje, savo asmens duomenis perduoda „Viessmann“, pvz., pateikdami dokumentus raštu, el. paštu, užpildydami kontaktinius formuliarus su priedais arba naudodami „Viessmann“ eksploatuojamus portalus ar trečiųjų asmenų darbo skelbimų svetaines. Popieriuje pateikti kandidato duomenys nuskenuojami ir išsaugomi mūsų sistemose, o popierių pagal duomenų apsaugos reikalavimus sunaikina mūsų sertifikuoti paslaugų teikėjai.

Jūsų asmens duomenis naudojame tik nagrinėdami Jūsų kandidatūrą ir remdamiesi sutikimu, esančiu šioje duomenų apsaugos deklaracijoje. Susipažinti su Jūsų dokumentais gali „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“ ar grupės atitinkamos įmonės personalo darbuotojai ir vadovai arba kiti už įdarbinimą atsakingi specialistai, kurių skyriuje siūloma darbo vieta. Kitoks duomenų tvarkymas vyksta anonimiškai, siekiant įvertinti įdarbinimo sėkmę, naudojamus techninius darbuotojų atrankos kanalus ir, taip pat anonimiškai, siekiant įvertinti kandidatų nurodytus gebėjimus.

Duomenys tvarkomi naudojant JAV registruotos įmonės „Greenhouse Software, Inc.“ sistemas. Šiuo tikslu pagal BDAR 46 straipsnį „Viessmann Werke GmbH & Co. KG“ su „Greenhouse“ sudarė sutartį, pagrįstą ES standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis.

Išsaugoti kandidato asmens duomenys ištrinami automatiškai ne anksčiau kaip po 4 mėnesių ir ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo to momento, kai kandidatas buvo informuotas, jog darbo vieta jam nepaskirta, jeigu netaikomi kiti įstatymuose numatyti reikalavimai. Terminas nustatytas pagal Vokietijos bendrojo lygybės įstatymo reikalavimus. Tik jeigu, atsakydami į mūsų užklausą, Jūs aiškiai išreiškiate sutikimą, Jūsų duomenys ir toliau saugomi mūsų sistemoje, kad juos galėtume panaudoti ateityje kitose darbuotojų atrankose.

Siųsdami popierinius atrankos dokumentus, kurie nesusiję su mūsų elektroniniu formatu pateiktais darbo skelbimais, pvz., kandidatuodami savo iniciatyva, iš mūsų gausite šios duomenų apsaugos deklaracijos santrauką kartu su patvirtinimu, kad Jūsų laiškas gautas, arba vėliau, jeigu bus praneštas neigiamas atsakymas. 


IV. Bendroji informacija ir nuostatos dėl „Viessmann“ interneto svetainių ir taikomųjų programų

Šios nuostatos taikomos papildomai kartu su nuostatomis privatiems vartotojams ir nuostatomis verslo vartotojams dėl „Viessmann“ interneto svetainių ir taikomųjų programų. Kai kuriose mūsų taikomosiose programose naudojamos papildomos atskiros duomenų apsaugos deklaracijos. „Viessmann“ taikomųjų programų „ViCare“ ir „Vitotrol Plus“ duomenų apsaugos deklaraciją rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html

Duomenų, gautų atidarius mūsų interneto svetaines ir taikomąsias programas, naudojimas

„Viessmann“ automatiškai renka ir savo serveryje saugo registro failų („log files“) informaciją, kuri mums perduodama iš Jūsų naršyklės arba taikomosios programos. „Viessmann“ šių duomenų negali susieti su konkrečiais individais. Šie duomenys nejungiami su kitais duomenų šaltiniais. Jie yra:

 • naršyklės tipas / versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nuorodos URL adresas (anksčiau lankytas puslapis);
 • besikreipiančiojo pagrindinio kompiuterio pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.

Šių duomenų „Viessmann“ negali susieti su konkrečiais asmenimis. Šie duomenys nesiejami su kitais duomenų šaltiniais. Šie duomenys naudojami tik analizuojant vidinius statistinius duomenis.

Nuorodos į išorines interneto svetaines

Ši duomenų apsaugos deklaracija galioja tik „Viessmann“ interneto svetainėms ir taikomosioms programoms. Jose gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų siūlomas interneto svetaines. Joms ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma. Išėjus iš „Viessmann“ interneto svetainių bei taikomųjų programų ir domintis kitų tiekėjų pasiūla, rekomenduojame taip pat atidžiai perskaityti ir šių tiekėjų duomenų apsaugos deklaracijas.

Slapukai ir analizės įrankių naudojimas

Savo interneto svetainėse ir taikomosiose programose daugelyje vietų „Viessmann“ naudoja vadinamuosius slapukus („cookies“). Jie naudojami, kad mūsų pasiūla taptų patogesnė vartotojui, efektyvesnė ir saugesnė. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos Jūsų kompiuteryje išsaugo Jūsų naršyklė. Mes dažniausiai naudojame vadinamuosius sesijos slapukus. Po Jūsų apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Slapukai Jūsų kompiuteriui nesukelia jokios žalos ir neturi jokių virusų.

Šiuo tikslu „Viessmann“ taip pat naudoja analizės įrankius, pavyzdžiui, „Webtrends“ arba „Google Tag Manager“ („Firebase“). Pateikti ir naudojami duomenys renkami ir saugomi visiškai anonimiškai. Tam tikromis aplinkybėmis šie duomenys taip pat gali būti saugomi ne Vokietijos arba Europos Sąjungos teritorijoje.

Įdiegdami ir naudodami analizės įrankius ir sekimo technologijas, mes asmens duomenis kuo greičiau paverčiame anoniminiais – arba tiekėjų įrenginiuose, sudarę atitinkamas sutartis, arba mūsų naudojamuose pirminiuose įrenginiuose, kad nebūtų pasinaudota teise gauti informaciją apie Jus, pasitelkiant visas toliau išvardytas technologijas.

Pranešame, kad šiame interneto puslapyje „Google Analytics“ programa buvo papildyta funkcija „anonymizeIp“, siekiant užtikrinti anoniminį IP adreso (vadinamosios IP maskuotės) pateikimą.

Be to, šioje interneto svetainėje naudojama paslauga „Google Tag Manager“. Pasitelkus šią paslaugą, per sąsają galima valdyti interneto svetainės žymas. „Google Tool Manager“ įdiegia tik žymas. Tai reiškia: slapukai nenaudojami ir jokie asmens duomenys nerenkami. „Google Tool Manager“ kuria kitas žymas, kurios gali registruoti duomenis. Vis dėlto „Google Tag Manager“ šių duomenų nepasiekia. Jeigu funkcija srities arba slapukų lygmeniu išjungta, su „Google Tag Manager“ sukurtos sekimo žymos išlieka.

Trečiųjų šalių slapukai

„Viessmann“ pasitelkia keletą reklamos partnerių, kurie padeda, kad interneto svetainės ir tinklalapiai Jums būtų įdomesni. Todėl apsilankius interneto svetainėse, Jūsų kietajame diske taip pat išsaugomi šių verslo partnerių slapukai. Tai yra laikini / nuolatiniai slapukai, kurie automatiškai ištrinami po nustatyto laiko. Šie laikini ar net nuolatiniai slapukai (galiojimo trukmė – nuo 14 dienų iki 10 metų) išsaugomi Jūsų kietajame diske ir po nurodyto laiko savaime ištrinami. Mūsų verslo partnerių slapukuose yra tik pseudoniminiai, dažniausiai netgi anoniminiai duomenys. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kokius produktus Jūs peržiūrėjote, ar ką nors pirkote, kokių produktų ieškojote ir t. t..

Šiuo atveju kai kurie mūsų reklamos, pateikiamos ne tik interneto svetainėse, partneriai renka informaciją apie tai, kokias svetaines Jūs lankėte prieš tai arba, pavyzdžiui, kokiais produktais domėjotės, kad Jums būtų rodoma tokia reklama, kuri geriausiai atitinka Jūsų interesus. Šie pseudoniminiai duomenys niekada nesusiejami su Jūsų asmens duomenimis. Vienintelė jų paskirtis – padėti mūsų reklamos partneriams Jūsų atžvilgiu naudoti tokią reklamą, kuri Jums būtų įdomi.

Reklamos nukreipimo technologijos

Mūsų interneto svetainėse naudojamos vadinamosios reklamos nukreipimo („retargeting“) technologijos. Šias technologijas naudojame, kad mūsų interneto svetainių pasiūla Jums būtų įdomesnė. Ši technologija suteikia galimybę reklamą rodyti mūsų partnerių interneto svetainėse tiems interneto vartotojams, kurie jau domėjosi mūsų internetine parduotuve ir mūsų produktais. Esame įsitikinę, kad suasmeninta, konkretiems interesams pritaikyta reklama interneto vartotojams paprastai yra įdomesnė už reklamą, kuri neturi tokių asmeninių sąsajų. Šios reklamos priemonės mūsų partnerių svetainėse rodomos pritaikius slapukų technologiją ir atlikus ankstesnės naudojimo elgsenos analizę. Ši reklamos forma yra visiškai pseudoniminė. Naudojimo duomenys nesusiejami su Jūsų asmens duomenimis.

Naudodami mūsų svetainę, Jūs sutinkate, kad būtų taikomi vadinamieji slapukai ir renkami, saugomi bei naudojami Jūsų naudojimo duomenys. Be to, Jūsų duomenys slapukuose išsaugomi net ir pasibaigus naršymo sesijai, kad, pavyzdžiui, vėl būtų iškviesti Jums kitąkart lankantis šiose interneto svetainėse. Šį sutikimą bet kada galite atšaukti, savo naršyklės nustatymuose atsisakydami priimti slapukus, ir šis atšaukimas galiotų ateičiai.


V. Informacija apie subjektų teises

Šioje duomenų apsaugos deklaracijos dalyje pateikiama papildomos informacijos apie Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises „Viessmann“ atžvilgiu.

Jūsų asmens tapatybė

Kad galėtų įgyvendinti duomenų subjektų teises pagal BDAR, atsitiktinės imties tvarka „Viessmann“ gali paprašyti daugiau informacijos, įrodančios Jūsų asmens tapatybę, jeigu asmens duomenys renkami dėl sutartinių santykių arba jeigu kyla pagrįstų abejonių. Tai aktualu ypač tuo atveju, kai paraiška gauti informaciją pateikta elektroniniu formatu, bet pagal siuntėjo duomenis negalima nustatyti konkretaus fizinio asmens.

Teisė susipažinti su duomenimis, nesutikti, reikalauti pataisyti ir ištrinti duomenis

Jūs turite teisę nemokamai susipažinti su turimais duomenimis apie Jūsų asmenį, sužinoti jų kilmę, gavėjus ir saugojimo tikslą. Šiuo tikslu kreipkitės į šį asmenį:

„Viessmann“ grupės duomenų apsaugos pareigūnas

Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefonas: +49 6452 70-0
Faksas: +49 6452 70-2780
El. paštas: datenschutz@viessmann.com

Jeigu asmens duomenys neteisingi, galite pareikalauti juos pataisyti. Jeigu asmens duomenys ne visi, galite pareikalauti juos papildyti.

Bet kada galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų renkami, tvarkomi ir / arba naudojami. Vis dėlto šiuo atveju atkreipkite dėmesį į ankstesnes duomenų apsaugos deklaracijos dalis.

Taip pat, vadovaujantis įstatymų nuostatomis, Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti Jūsų asmens duomenis. Tokiais atvejais taip pat kreipkitės adresu: datenschutz@viessmann.com.

Kita informacija. Kontaktiniai duomenys

Mums svarbu Jūsų pasitikėjimas. Todėl mielai aptarsime ir atsakysime į visus klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jeigu turite klausimų, į kuriuose neradote atsakymų šioje duomenų apsaugos deklaracijoje, arba jeigu tam tikra tema norite išsamesnės informacijos, susisiekite su mumis:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

„Viessmann“ grupės duomenų apsaugos pareigūnas
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefonas: +49 6452 70-0
Faksas: +49 6452 70-2780
El. paštas: datenschutz@viessmann.com

Pagal BDAR 13 straipsnio 2 dalies d punktą čia pateikiame reikalingą informaciją dėl skundų teikimo:

Atsakingoji priežiūros institucija

Heseno federalinės žemės duomenų apsaugos pareigūnas
Pašto dėžutė 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefonas: +49 611 1408-0
Faksas: +49 611 1408-900
El. paštas: poststelle@datenschutz.hessen.de

Saugos nuoroda

Mes stengiamės Jūsų asmens duomenis saugoti pagal technines ir organizacines galimybes, kad jie nebūtų prieinami tretiesiems asmenims. Bendraujant el. paštu, visiško duomenų saugumo užtikrinti neįmanoma, todėl konfidencialią informaciją rekomenduojame siųsti paštu.