Atsisiuntimai, brošiūros ir sertifikatai PDF formatu

Būdama pirmaujanti tarptautinė energetikos sistemų gamintoja, "Viessmann Group" siūlo specialiai pritaikytus ir efektyvius sprendimus visoms taikymo sritims ir energijos šaltiniams.  

Jei šiame puslapyje nerandate to, ko ieškote, taip pat galite pasinaudoti mūsų centrine "ViBooks" duomenų baze.  

Sertifikatai

"Viessmann Group" yra tarptautinė oro kondicionavimo, šildymo, pramoninės energijos ir šaldymo sprendimų gamybos lyderė. Nuo 2020 m. įdiegtos kokybės, aplinkosaugos, energetikos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sujungtos į vieną integruotą vadybos sistemą.

Pagal DIN EN ISO 9001 sertifikatą „Viessmann“ pirmą kartą buvo sertifikuota 1994 m. Atitikimas sertifikatui tikrinamas kasmet. 2013 m. birželio - liepos mėn. „Viessmann“ kokybės vadybos sistema buvo patikrinta VDE Audito ir sertifikavimo įmonės auditorių.

Auditas buvo sėkmingas. VDE Audito ir sertifikavimo įmonė patvirtino, kad mūsų kokybės vadybos sistema atitinka DIN EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Dėl galiojimo sričių išplėtimo buvo naujai išduotas iki 2015.05 30 galiojantis DIN EN ISO 9001:2008 sertifikatas.

Mūsų kokybės sistemos sertifikavimas mums yra esminė aukščiausios kokybės gamybos sąlyga.

Dėl pavyzdingos ir kryptingos aplinkosaugos vadybos „Viessman“ laikoma pioniere aplinkosaugos srityje. Įmonė yra ne tik sertifikuota DIN EN ISO 14001 aplinkosaugos standartu, bet taip pat dalyvauja ES aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) - viename griežčiausių reglamentų aplinkosaugos srityje. Reglamentu nustatoma išmatuojamų aplinkosaugos tikslų apibrėžtis, kuri susijusi ne tik su dabar galiojančiais aplinkosaugos teisės aktais.

„Viessmann“ yra trečioji įmonė Europoje ir antroji Vokietijoje, kuri įvykdė ekologinio audito reikalavimus. Validavimas turi būti pakartotas kas trejus metus nepriklausomų aplinkosaugos vertintojų. Papildomai kasmet atliekamas stebėsenos auditas. EMAS reglamentas galioja nuo 1993  m., ir net kai palaipsniui daugybė kitų įmonių pradėjo laikytis aplinkosaugos audito reikalavimų, „Viessmann“ toliau užima lyderio vaidmenį kaip vienintelė savo srities įmonė, kurios patvirtinti visi padaliniai Vokietijoje.

Be Europos ekologinio audito, kuriuo keliami griežti reikalavimai aplinkosaugos skaidrumui, gautas tarptautinio standarto DIN EN ISO 14 001 sertifikatas už bendros aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimą.

Šio standarto tikslas – taip pat įmonėje nuolat gerinti aplinkos apsaugą. Kitaip nei ekologinis auditas, jis atliekamas nesudarant aplinkosaugos ataskaitos, kuri vėliau patvirtinama ir paviešinama išorinio aplinkosaugos auditoriaus.

Alendorfo padalinio energijos vadybos sistema yra sertifikuota pagal DIN EN ISO 50001:2011-12.

Energijos efektyvumo didinimas užima pagrindinį vaidmenį siekiant energijos ir klimato politikos tikslų. Todėl energijos efektyvumas yra svarbi išteklių efektyvumo dalis. Atsižvelgiant į tai, ateinančiais metais standartizuota energijos vadybos sistema pagal standartą palaipsniui bus įdiegta pramonės įmonėse.

Platus „Viessmann“ asortimentas ir ilgametė lyderiaujančio šildymo sistemų gamintojo patirtis sudaro pagrindą platiems žinių pamatams, ant kurių gali statyti mūsų prekybos partneriai.

2013  m. „Viessmann TÜV Süd akademija“ buvo sertifikuota pagal DIN ISO 29990 standartą, todėl atitinka aukštus mokymo paslaugų standartus ir nuolatinės kokybės vadybos sistemos reikalavimus švietimo ir mokymo srityje. Dėl to mūsų prekybos partneriai gali pasitikėti gausiomis aukšto lygio ir patikrintomis praktinėmis žiniomis.

"ViBooks" - dokumentai ir brošiūros

Mūsų "ViBooks" duomenų bazėje rasite reikiamų naudojimo, montavimo ir aptarnavimo instrukcijų, taip pat techninių vadovų, kainoraščių, spausdintos rinkodaros medžiagos ir daug kitų "Viessmann" prietaisų dokumentų.