Energijos politika

Pagal įmonės „Viessmann“ principus remiantis energijos politika visiems „Viessmann Group“ darbuotojams apibrėžiami veiklos principai.

Tikslas energijos srityje

„Viessmann Group“ šia energijos politika įsipareigoja toliau mažinti energijos sąnaudas ir anglies dvideginio emisijas. Tai vykdoma strateginiais energijos tikslais. Kiekvienos grupės vyriausioji vadovybė kasmet nustato šiuos tikslus, suderinusi juos su įmonių grupės bendraisiais tikslais. Tikslo apibrėžimo pagrindas yra praėjusio laikotarpio orų ar gaminių pakoreguoti energijos naudojimo duomenys, kaip ir remiantis tvarumo aspektais siūlomas kiekvieno sprendimo ekonomiškumas.

Nuolatinis energetinių veiklos rezultatų gerinimas

Siekiame nuolat gerinti energetinės veiklos rezultatus. Teisiškai reglamentuotų reikalavimų tenkinimas čia numatytas kaip minimumas.

Tvarumas

Energetinės reikšmės sprendimai taip pat vykdomi pagal tvarumo aspektus. Ten, kur tinka, įdiegta gyvavimo ciklo tvarka.

Darbuotojai

Energijos politikai įgyvendinti reikalingas visų darbuotojų bendras darbas. Grupės įmonių darbuotojai yra išsamiai informuoti, informuoti energetiniais klausimais ir įtraukti į energijos vadybos programą.

Apimtis, ištekliai

Įmonės energijos tikslai vienodai susiję su visomis įmonės sritimis, visomis veiklomis ir procesais.
Aukščiausia „Viessmann Group“ vadovybė suteikia visus išteklius ir informaciją, reikalingus energijos politikai vykdyti ir strateginiams bei operatyviniams tikslams pasiekti

Visuomenė

Visuomenė reguliariai informuojama apie „Viessmann Group“ energetinius aspektus, energijos suvartojimą ir energijos vadybos programą.

Emisijos

„Viessmann Group“ nustatyti emisijų tikslai, susiję su energijos tikslais. Emisijos visada mažinamos didinant efektyvumą ir nuolat didinant atsinaujinančios energijos šaltinių dalį.

Kontrolė

Energijos politikos laikymasis reguliariai tikrinamas ir vertinamas aukščiausios „Viessmann Group“ vadovybės.

Energijos auditas

Grupės įmonių energijos suvartojimas nuolat matuojamas ir stebimas. Esminiai energijos politikos aspektai reguliariai registruojami, tikrinami ir perduodami.