„Viessmann“ gamybos sistema

„Viessmann“ gamybos sistema („ViPS“) yra visoms susijusioms įmonėms privalomas taisyklių rinkinys, kuriuo aprašoma, kaip nustatyti, vykdyti, kontroliuoti ir nuolat gerinti gamybos procesus.

Jame, remiantis esmine pastovaus gerinimo ir sinchronizuotų procesų idėja, pateikti atitinkami tikslai, principai, metodai ir gamybos organizavimo įrankiai.

 

Gamybos principai

Standartizavimas / vizualizacija / tvarka ir švara


Stabiliu procesu užtikriname, kad procesai būtų vykdomi nustatytu būdu. Tam gamybos procesai yra sukurti taip, kad nukrypimai būtų iškart pastebėti. Todėl siekiant padidinti vertę stengiamasi nepalikti atliekų.
 

Darbuotojai

Kvalifikacija / išsilavinimas / darbo sauga


Aukštą darbuotojų kvalifikaciją suvokiame kaip reikalavimą, kad būtų laikomasi gamybos principų. Nuolatinis tęstinis mokymas didina darbuotojų pasitenkinimą. Tam mūsų akademijoje galimos įvairų kvalifikacijų ir kt. programos.
 

Sinchronizuoti procesai

Gamyba klientų ritmu / ciklinė gamyba / logistika / KVP / gamybos valdymas


Gaminame tiksliai tai, ko reikia klientams. Tai galioja ne tik klientų užsakymams, bet ir mūsų vidiniams procesams, susijusiems su kliento ir tiekėjo santykiais.
 

Efektyvūs įrenginiai

Į gamybą orientuoti ištekliai


Kad gaminius galėtume gaminti konkurencingomis kainomis, gamybos įrenginius turime naudoti didžiausiu galimu efektyvumu ir vengti neplanuotų įrangos prastovų. Čia TPM pagrindu įdiegta darbuotojo ir vykdytojo koncepcija.
 

Gaminiai ir procesai be klaidų

Klaidų prevencija / grįžtamasis ryšis apie klaidą / klaidų taisymas / auditas


„Dėmesys kokybei“ yra visų darbuotojų pastangos. Gaminiuose ir procesuose galioja „nulio klaidų tikslo“ siekimas. Tik taip galime klientams pateikti aukščiausios kokybės gaminius.
 

Gamybos valdymas

Cecho valdymas


Užtikriname, kad vieta, kur kuriama pokyčių proceso vertė, prižiūrima kvalifikuotų darbuotojų. Šis procesas palaikomas nuolat tobulėjant pagal judėjimą „Kaizen“.