Tvarumas

Būdama trečios kartos šeimos įmonė, „Viessmann“, įsipareigoja būti visuomeniškai atsakinga ir išlaikyti gamtos turtus ateities kartoms. Išteklius ir aplinką tausojančios priemonės, kaip tvarios veiklos elementai, yra taip pat ir įmonės kultūros dalis, kaip ir nuolatinis efektyvumo didinimas visoje procesų grandinėje nuo tiekėjo iki galutinio vartotojo.

nachhaltigkeitspreis.jpg
Triskart apdovanota

Tvarumo kaina

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Tvarumo strategija

„Viessmann“ tvarumo strategija apima visą vertės grandinę:

- mokslinius tyrimus ir plėtrą;
- pirkimus;
- gamybą;
- pardavimą;
- logistiką;
- gaminio naudojimą;
- parengimą ir perdirbimą.

Valdymo sistema ir darbo grupės

„Viessmann“ tvarumo strategija kaip esminį aspektą apima procesus, kurie tiesiogiai susiję su produkto gyvavimo ciklu (žr. grafiką). Tačiau taip pat įtraukiami ekologiniai aspektai, pvz., energijos ir medžiagų efektyvumas, kenksmingų medžiagų emisijos bei biologinė įvairovė, ir socialinės temos, pvz., personalo struktūra, darbo ir sveikatos apsauga, kvalifikacija ir darbuotojų pasitenkinimas.

Veiklos sričių padalijimas į keturias darbo grupes užtikrina analizės išsamumą:

- strategija ir kontrolė;
- gaminiai ir procesai;
- ištekliai ir infrastruktūra;
- darbuotojai ir darbo aplinka.

Valdymo grandinė koordinuoja visas veiklas, deleguoja užduotis darbo grupėms ir apibendrina jų rezultatus. Valdymo grandinė atsiskaito valdybai ir rengia sprendimus.

Dviejų etapų tvarumo strategija

Operatyvinis tvarumo strategijos įgyvendinimas padalytas į du etapus.

Pirmajame etape atliekamas išsamus esamos padėties įvertinimas. Čia atliekamas esamos padėties pagrindinių rodiklių aprašymas visose atitinkamose veiklos srityse. Esamos situacijos analizės sudedamoji dalis taip pat yra svarbiausių suinteresuotų šalių, kurios yra klientai, tiekėjai, darbuotojai, valdžios institucijos, savivaldybės, asociacijos ir organizacijos, poreikių ir reikalavimų išsami analizė.

Antrajame etape pirmiausia apibendrinami ir įvertinami esamos padėties analizės rezultatai. Po to seka įsipareigojimas ar atitinkamai standartų pritaikymas kaip visos įmonės užduotis. Dėl svarbiausių rodiklių (esminių indikatorių) nustatomi uždaviniai, kuriems priskiriami įvykdymo terminai, tada jie priskiriami įmonių ir įmonių grupių atsakingiems asmenims.

Sąjunga už tvarumą

Plačiajai visuomenei „Viessmann“ sukūrė internetinį sąjungos už tvarumą forumą. Internetinėje svetainėje renkama ir apibendrinama informacija apie tvarius statybas, būstą ir modernizavimą, kuri iki tol buvo neišsami ar nebuvo pasiekiama kompleksinės formos.

Ilgalaikis sąjungos už tvarumą tikslas yra pasiekti natūralių išteklių tvarų vartojimų ir tiekti pastatams neutralią anglies dvideginio atžvilgiu energiją. Tvarumo klausimas turi būti iškeltas ir įtvirtintas įmonės kasdieninėje veikloje.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

Effizienz Plus – Energieeffizienz in der Praxis

Effizienter Energieeinsatz zahlt sich als Wettbewerbsvorteil aus

Als einer der international führenden Hersteller von intelligenten, komfortablen und effizienten Systemen für Wärme, Dampf, Kälte und dezentrale Stromversorgung bietet Viessmann seinen Kunden innovative Produkte, die durch Spitzenqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit überzeugen. Mit Viessmann Technik können die energie- und klimapolitischen Ziele für 2050 bereits heute erreicht werden.

Vor mehr als 40 Jahren wurde am Hauptsitz in Allendorf (Eder) damit begonnen, energie- und rohstoffsparende Produktionsanlagen einzurichten. Durch kontinuierliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen wurden seit dem zahlreiche Meilensteine hervorgebracht.

Trumpos rotacijos želdinių plantacija Ėderyje, Vokietijoje

„Effizienz Plus“ – išteklių efektyvumas, klimato apsauga ir padalinio sauga „Viessmann“ būstinėje Alendorfe (Ėderyje)

Strateginis tvarumo projektas „Effizienz Plus“

Strateginiu tvarumo projektu „Effizienz Plus“ „Viessmann“ parodė, kad energijos ir klimato politikos tikslus, iškeltus 2050 metams, galima pasiekti jau šiandien. Diegiant rinkoje prieinamą techniką, šalia darbo ir medžiagų efektyvumo labiausiai išaugo energijos efektyvumas. Iškastinės energijos suvartojimas krito dviem trečdaliais, anglies dvideginio išmetimas sumažėjo 80 proc.


Daugiau informacijos >

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

„Viessmann“ yra Vokietijos ūkio klimato apsaugos ir energijos efektyvumo grupės narė

Būdama viena iš 15 įmonių, „Viessmann“ yra Vokietijos ūkio klimato apsaugos grupės narė. Federalinė aplinkos ministerija, Federalinė ūkio ministerija ir DIHK 2009 m. užmezgė partnerystę – pirmiausia su keturiomis įmonėmis steigėjomis. Be „Viessmann“, iniciatoriai kaip pavyzdines įmones energijos efektyvumo ir klimato apsaugos srityse išrinko „berolina Schriftbild GmbH“, „ebm-papst Mulfingen GmbH“ ir „Prinovis GmbH“.

Dalyvaujančios įmonės turi tenkinti griežtus reikalavimus. Pavyzdžiui, būtina, kad aplinkosauga ir energijos efektyvumas būtų įmonės politikos dalis ir apie pasiekimus būtų nuolat viešai pranešama. Tam turi būti sistemiškai registruojami ir apskaitomi naudojimo duomenys ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, o aplinkos apsaugos ir energijos efektyvumo temos turi būti integruotos į įmonės tolimesnių mokymų programas.

Partnerystės klimato apsaugos, energijos efektyvumo ir inovacijų srityse tikslas yra plėtoti įmonės klimato apsaugos ir energijos efektyvumo potencialą. Siekiant praktiškai išnaudoti šį potencialą reikia skatinti ir naudoti pažangias technologijas bei kelti reikalavimus, kad ambicingi aplinkosaugos ir energijos efektyvumo didinimo tikslai būtų pasiekti ekonomiškai.

Daugiau informacijos apie klimato apsaugos grupę žr. adresu