„Effizienz Plus“ – išteklių efektyvumas, klimato apsauga ir padalinio sauga „Viessmann“ būstinėje Alendorfe (Ėderyje)

Strateginis tvarumo projektas „Effizienz Plus“

Strateginiu tvarumo projektu „Effizienz Plus“ „Viessmann“ parodė, kad energijos ir klimato politikos tikslus, iškeltus 2050 metams, galima pasiekti jau šiandien. Diegiant rinkoje prieinamą techniką, šalia darbo ir medžiagų efektyvumo labiausiai išaugo energijos efektyvumas. Iškastinės energijos suvartojimas krito dviem trečdaliais, anglies dvideginio išmetimas sumažėjo 80 proc.


Naujoje energijos sistemoje naudojamos visos aktualios kuro rūšys – skystasis kuras, dujos, taip pat biomasė, saulės energija bei šiluma iš oro ir dirvožemio. Esminį indėlį įneša tokios efektyvumo technologijos, kaip kondensacinė technika ir kogeneracinė technika.


Klimatą tausojančiai šilumos ir elektros energijos gamybai dažniausiai naudojamos medienos drožlės, kurios gaminamos trumpos rotacijos želdynuose. Tam 180 ha plote auginamos tuopos ir gluosniai, taip patenkinama apie pusė metinio 7000 t kietosios biomasės poreikio.

 

Kurzumtriebsplantagen.jpg

Nuosavuose trumpos rotacijos želdynuose „Viessmann“, siekdama gauti biomasę, augina tuopas ir gluosnius.

Bioenergija šiandien padengia jau 77 proc. padalinio Alendorfe šilumos poreikio. Ilgalaikis tikslas yra visiškas aprūpinimas šia klimatą tausojančia kuro rūšimi. Čia galioja tvarumo principas: visada naudoti tik tiek biomasės, kiek užauga per tą laikotarpį.

Sausosios fermentacijos principu dirbantis biodujų įrenginys per metus papildomai pagamina apie 2,7 MWh elektros energijos ir šilumos. Likutinės medžiagos iš vietinio ūkio tarnauja kaip substratas ir kraštovaizdžio išsaugojimas bei atsinaujinantis išteklius. Antrasis biodujų įrenginys buvo baigtas 2013 m. Čia kalbama apie drėgnosios fermentacijos įrenginį, kuris iš 15 000 t substrato per metus pagamina apie 1,6 mln. kubinių metrų biodujų, kurios perdirbamos iki gamtinių dujų kokybės ir tiekiamos į viešąjį tinklą.

Biogasanlage.jpg

Antrasis biodujų įrenginys padalinyje Alendorfe (Eder) veikia drėgnosios fermentacijos principu. Biodujos perdirbamos iki gamtinių dujų kokybės ir tiekiamos į viešąjį tinklą.

Projektu „Effizienz Plus“ „Viessmann“ įrodė, kad aplinkos apsauga ir išteklių efektyvumas dera su ekonomine sėkme ir socialine atsakomybe. Projektas pasitarnauja kaip gerosios praktikos pavyzdys. Jis skirtas kitų įmonių bei politikos ir valdžios sprendimų priėmėjams motyvuoti taip pat imtis priemonių siekiant didinti ir spartinti išteklių naudojimo efektyvumą.