Pramoninis garų, elektros, šilumos ir šalčio tiekimas

Efektyvios energijos sistemos ir įranga pramonei yra svarbios mažinant eksploatacijos išlaidas ir suteikia pranašumą konkuruojant. „Viessmann“ siūlo daug sisteminių sprendimų, kurie užtikrina ekonomišką iki 120 tonų per valandą garų, iki 120 MW šilumos, iki 2 MW šalčio ir iki 50 MW elektros tiekimą. Tam galima naudoti visus energijos išteklius – iškastinį kurą, biomasę ir panaudotą šilumą bei šilumą iš žemės gelmių, išorinio oro arba gamybos metu susidarančią šilumą.

„Viessmann“ kuria ir įgyvendina visapusiškas energijos koncepcijas, kurios remiasi bendros energijos gamybos, tiekimo struktūros ir vartojimo sistemos įvertinimu. Visų procesų analizė leidžia nustatyti visų sistemos komponentų potencialą ir juos suderinti. Į pasiūlymą įeina daug paslaugų, pradedant planavimu bei eksploatavimo pradžia ir baigiant technine priežiūra.

Ieškau produkto skirto gaminti , naudojant .