Autorinės teisės

© Viessmann Climate Solutions SE

Visos teisės saugomos. Tekstai, teksto dalys, nuotraukos, paveikslėliai, grafika ir animacija yra saugomi autorių teisių. Šiems duomenims naudoti reikalingas išankstinis "Viessmann Climate Solutions SE" sutikimas.

Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, visi "Viessmann" interneto svetainėse esantys prekių ženklai yra registruotieji prekių ženklai.

Viessmann interneto svetainės sukurtos labai kruopščiai. Nepaisant to, "Viessmann" negali garantuoti čia skelbiamos informacijos teisingumo ir tikslumo. Bet kokia atsakomybė už žalą netaikoma, jei ji neatspindi "Viessmann" tyčios ar didelio neatsargumo.

Bendrovė "Viessmann" pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo keisti savo interneto svetainių turinį.

Viessmann interneto svetainėse yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Viessmann neatsako už šių svetainių duomenų apsaugos strategiją ar turinį.

Asmens duomenys naudojami tik klientų prašomoms operacijoms atlikti.