Ledo rezervuarų sistema

Šilumos siurblių šilumos šaltinis dabar gali būti aplinkos oras, žemė arba gruntinis vanduo. Nauja ledo rezervuarų sistemos koncepcija sujungia oro ir žemės gelmių šilumą ir papildomai kaip šilumos šaltinį gali naudoti saulės šviesą.