Kogeneracinis įrenginys – šiluma ir elektra komerciniam naudojimui

Kogeneracinis šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginys

„Viessmann“ sukurti kogeneraciniai įrenginiai skirti komerciniam ir komunaliniam naudojimui. Atitinkamai jie pasižymi dideliu našumu ir yra pritaikyti prie darbo procesų, kad būtų užtikrintas saugus elektros energijos, šildymo ir (arba) vėsinimo bei karšto buitinio vandens tiekimas. Tai reiškia, kad investuojate ne tik į didesnį efektyvumą, bet ir į ateitį.

Kompaktiški „Vitobloc 200“ asortimento prietaisai sukurti kaip decentralizuoti kogeneraciniai įrenginiai, orientuoti į šildymą. Šie palyginti nedideli įrenginiai gamina elektros energiją savo reikmėms. Šio proceso metu pagaminta šiluma tuo pačiu metu, beveik be nuostolių, naudojama šildymui. Nereikalinga elektros energija eksportuojama į viešąjį tinklą, o elektros energijos tiekimo įmonė už ją atitinkamai atlygina.

Kodėl verta rinktis kogeneracinį įrenginį?

Didžioji dalis Vokietijoje pagaminamos elektros energijos gaminama kondensacinėse elektrinėse. Tai reiškia, kad šilumos energija paverčiama elektros energija naudojant garo turbiną. Vidutinis visų įprastinių elektrinių naudingumo koeficientas yra maždaug 38 procentai, o tai reiškia, kad daugiau kaip 60 procentų patiektos energijos prarandama aplinkoje kaip nepanaudota liekamoji šiluma.

Kogeneracinis įrenginys žengia dar vieną žingsnį į priekį ir naudoja liekamąją šilumą, todėl gali padidinti bendrąjį sistemos naudingumo koeficientą. Didelio masto kogeneracijos sistemose tai daroma per centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus. Tačiau esamų įrenginių potencialas iš esmės išnaudotas. Galiausiai tai veikia tik tuo atveju, jei šalia elektrinės yra ir didelių šilumos vartotojų, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų kvartalas.

Būtent čia atsiranda decentralizuotų kogeneracinių jėgainių su šildymo paskirtimi idėja. Energija gaminama palyginti nedideliuose įrenginiuose, kuriuose šalutinio šilumos produkto nereikia vienu metu transportuoti dideliais atstumais (dėl to būtų patiriami šilumos nuostoliai), o jį galima naudoti tiesiogiai vietoje. Be to, nėra nuostolių, atsirandančių dėl energijos paskirstymo.

Decentralizuotas elektros energijos tiekimas su kombinuotu šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiu

Centrinės elektrinės paprastai gamina tik elektros energiją. Atsirandanti šiluma prarandama. Tuo tarpu kogeneracinėse elektrinėse pirminės energijos suvartojama iki 36 proc. mažiau, o tai reiškia, kad gerokai sumažėja išlaidos energijai.

Kogeneracijos įrenginio sandara ir veikimas

Kogeneracinį įrenginį iš esmės sudaro variklis, sinchroninis generatorius ir šilumokaitis. Sinchroninis generatorius, varomas vidaus degimo variklio (pavaros įrenginio), generuoja 3 fazių kintamąją 50 Hz dažnio ir 400 V įtampos srovę, kuri paprastai naudojama vietoje.

Elektros jungčiai naudojamas žemos įtampos tinklas (0,4 kV lygio). Paprastai kogeneraciniai įrenginiai veikia lygiagrečiai su elektros tinklu. Tačiau iš esmės jie taip pat gali būti naudojami atsarginio maitinimo tinklo režimu, naudojant sinchroninius generatorius. Perteklinė elektros energija gali būti eksportuojama į elektros energijos tiekimo įmonės tinklą.

Variklis generuoja šilumą, kuri gali būti absorbuojama „vidiniame aušinimo kontūre“ nuosekliai iš tepimo alyvos, variklio aušinimo skysčio ir išmetamųjų dujų, ir per plokštelinį šilumokaitį perduodama į šildymo sistemą.

Ši energijos gamybos ir panaudojimo sistema vadinama kombinuotąja šilumos ir elektros energijos gamyba (CHP), nes variklio gaminama mechaninė energija (jėga) ir šiluminė energija (šiluma), kurią variklis atiduoda varydamas generatorių, naudojamos vienu metu.

Kogeneraciniame šilumos ir elektros energijos įrenginyje dujomis varomas vidaus degimo variklis suka generatorių ir gamina elektros energiją. Šilumos mainų įrenginyje iš aušinimo skysčio ir išmetamųjų dujų išgaunama šiluma, kuri vėliau gali būti panaudota.

Kad kogeneracinio įrenginio naudojimas būtų ekonomiškai naudingas, įrenginys turėtų veikti nepertraukiamai kuo ilgiau. Kuo ilgiau kogeneracinis įrenginys realiai gali perduoti šilumą ir energiją į sistemą, tuo greičiau jis atsipirks. Nustatant dydį, išskyrus kai kurias išimtis (pvz., avarinį elektros energijos tiekimą), daugiausia dėmesio skiriama šilumai. Kogeneracinis įrenginys yra orientuotas į šilumą.

Nuolatinė metinė kreivė – kogeneracinio įrenginio našumo aiškinimas

Jei pažvelgsime į tai, kaip metinė šildymo galia paprastai pasiskirsto per 12 mėnesių laikotarpį (nuolatinė metinė kreivė), taps aišku, kad kogeneracijos įrenginys neturėtų būti per didelis. Jo šiluminė galia apskaičiuojama taip, kad šiluma galėtų būti perduodama net ir esant mažai apkrovai.

Kad būtų pasiektas bent 4500 valandų veikimo laikas, galime laikyti, kad maždaug 20 proc. katilo galios yra kogeneracinio įrenginio šiluminė galia, skirta pastatui šildyti.

Šildymo pusėje kogeneracinis įrenginys veikia lygiagrečiai su katilu. Abu šilumos generatoriai yra prijungti prie šildymo sistemos, karšto vandens ruošimo sistemos arba kitų šilumos imtuvų, pavyzdžiui, baseino.

Atsižvelgiant į pastato vartojimo profilį, gali būti tikslinga naudoti šildymo vandens buferinį kaupiklį, kad kogeneracijos modulio veikimo laikas būtų kuo ilgesnis ir nepertraukiamas.

Kalbant apie elektros energiją, svarbiausia yra kompensuoti pastato vartojimą savo reikmėms. Jei daugiau imtuvų nėra, elektros energija tiekiama į viešąjį tinklą ir už ją mokamas atlygis.

Elektros energija: savoms reikmėms arba eksportui į tinklą

Elektros energija, skirta vartoti vietoje, gaminama pagal atitinkamą poreikį pritaikytais vienetais. Nereikalinga elektros energija eksportuojama į viešąjį tinklą, o elektros energijos tiekimo įmonė už ją atitinkamai atlygina.

Šiluma: naudojama efektyviai ir beveik be nuostolių

Kogeneraciniame įrenginyje pagaminta šiluma, kitaip nei centrinėse elektrinėse, nėra prarandama. Šiluma tiekiama į šilumos tinklą. Kartu su kitu šilumos generatoriumi, pavyzdžiui, katilu, pastatui elektros energija, šiluma ir karštas vanduo tiekiami beveik be nuostolių. Be to, sujungus su absorbciniu vėsinimo įrenginiu, galima visiškai arba iš dalies patenkinti vėsinimo poreikį.

Paveikslėlyje pavaizduota kogeneracinio įrenginio sistemos integravimo schema
„Vitobloc 300“ NG tipo ekranas

Kadangi kogeneracinis įrenginys iš esmės atsiperka sumažindamas iš tinklo suvartojamos elektros energijos kiekį (o ne dėl supirkimo mokesčio), reikia atsižvelgti ir į elektros energijos vartojimą pastate. Atsakę į tris paprastus klausimus, galite greitai patikrinti, ar tikslinga naudoti „Vitobloc“ kogeneracinį įrenginį:

  • Ar reikiama katilo galia viršija 60 kW arba dujų sąnaudos viršija 90000 kWh per metus (lyginant su viršutiniu šilumingumu)?
  • Ar metinis elektros energijos vartojimas viršija 32000 kWh?
  • Ar šiluma ir elektros energija vartojama vienu metu?

Jei atsakymas į visus šiuos klausimus yra „taip“ ir yra dujų jungtis, verta atidžiau apsvarstyti galimybę naudoti kogeneracinį įrenginį.

„Vitobloc 200“ ir „Vitobloc 300“ – kompaktiški, tylūs ir tiekiami paruošti prijungti

„Vitobloc 300 NG 15“ ir „Vitobloc 300 NG 20“ yra kompaktiški, paruošti prijungti įrenginiai su vandeniu aušinamais sinchroniniais generatoriais, skirti trifazės elektros energijos gamybai ir vandens šildymui. Dėl nedidelio darbinio triukšmo ir mažo ploto poreikio jie tinka tiek naujos statybos, tiek modernizavimo projektams.

Kogeneraciniai įrenginiai „Vitobloc 300“ tinka naudoti gamtines dujas, biodujas, suskystintąsias dujas ir 20 proc. vandenilio priemaišą. Integruota kondensavimo technologija leidžia pasiekti iki 107,3 proc. bendrąjį naudingumo koeficientą („Vitobloc 300“ NG 20 tipo).

„Vitobloc 200“ serija

Tokie „Viessmann“ kogeneraciniai įrenginiai kaip „Vitobloc 200“ EM-260/390 tipo arba „Vitobloc 200“ EM-100/167 tipo įtikina savo efektyvumu. Todėl „Vitobloc 200“ kogeneracinius įrenginius ypač lengva prižiūrėti, nes jų techninės priežiūros intervalai yra labai ilgi. Kai kuriuose iš jų integruota kondensavimo technologija, todėl bendrasis naudingumo koeficientas siekia iki 95 proc. Be to, jie yra iki 50 proc. elektriniu būdu moduliuojami ir gali būti eksploatuojami tiek šiluma, tiek elektros srove paremtu režimu. Kiti „Vitobloc 200“ kogeneracinio įrenginio pliusai – plati techninė įranga su elektros skaitikliu ir lanksčiomis dujų, išmetamųjų dujų, ištraukiamojo oro ir šildymo vandens jungtimis, taip pat standartinis garso apsauginis gaubtas, užtikrinantis gerokai mažesnį darbinį triukšmą.

Nauda ir privalumai

Privalumai

Privalumai

Labai didelis elektrinis naudingumo koeficientas, kurį lemia energiją taupantys varikliai ir sinchroniniai generatoriai

Didžiausias ekonominis efektyvumas dėl didžiausios įmanomos pagamintos elektros energijos dalies

Standartinė įranga su starterio baterijomis ir sinchroniniu generatoriumi

Tinka atsarginio maitinimo tinklo režimui, nedidėja reaktyviosios srovės poreikis, nereikalinga korekcijos sistema ir įjungimo rezistoriai asinchroniniam darbui

4 polių įvadinis jungiklis (3 polių iki 20 kWel), pirminis tepalo bako užpildas, lanksčios jungtys, kalibruotas elektros energijos skaitiklis, šildymo vandens grįžtamosios temperatūros pakėlimo įrenginys, konservuotė 24 savaitėms, šilumos moduliavimo režimas DN ir LE

Sumažina tolesnes sistemos integravimo išlaidas

Dujotiekio, paleidimo baterijų, tepimo alyvos tiekimo, valdymo skydo integravimas į įrenginį

Garso apsauginis gaubtas ir ištraukiamojo oro ventiliatorius iki 150 kWel

Sutaupoma laiko ir išlaidų projektuojant, montuojant, pradedant eksploatuoti ir eksploatuojant

Autonominis veikimas po šilumos moduliacijos vieno įrenginio sistemose

Išvengiama valdymo integravimo išlaidų

Sertifikuota saugos technologija, atitinkanti Prietaisų direktyvą 90/396/EEB, su serijinės gamybos produkto identifikaciniu numeriu

Įrodyta draudimo apsauga ir patikimumas

Gamyklinis viso modulio su varikliu, generatoriumi, šilumokaičiais ir valdymo skydu bandymas, veikiant pilna apkrova

Minimalios eksploatacijos pradžios pastangos, patikrinti eksploataciniai duomenys

Sauga projektuojant, surenkant ir priimant gamykloje, sertifikuotoje pagal ISO 9001/EN 29001

Pažangi technologija jau naudojama maždaug 600 sėkmingai įrengtų kogeneracinių įrenginių

Naudojami tik kvalifikuoti žinomų prekės ženklų gamintojų komponentai

Didžiausias patikimumas ir ilgalaikis garantuotas atsarginių dalių įsigijimas, didelės vertės išlaikymas

Tinkamas partneris Jūsų kogeneraciniam įrenginiui: „Viessmann“

„Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH“ (anksčiau ESS – „Energie Systeme & Service GmbH“) yra „Viessmann“ grupės kogeneracinių jėgainių specialistas, priklausantis grupei nuo 2008 m. Turėdama daugiau kaip 25 metų patirtį šioje produktų srityje, „Viessmann“ siūlo efektyvias dujomis varomas sistemas kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai. Be standartinių gaminių įmonė taip pat gamina kogeneracinius įrenginius, pritaikytus individualiems klientų poreikiams.

Kogeneraciniai įrenginiai – efektyvios dujomis varomos kogeneracinės sistemos, skirtos kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai

Dujomis varomi kogeneraciniai įrenginiai vienu metu gamina elektros energiją ir šilumą pagal kombinuotosios šilumos ir elektros energijos gamybos principą. Specialus dujinis vidaus degimo variklis, pritaikytas dideliems ridos resursams, suka generatorių ir gamina elektros energiją. Šių įrenginių našumas pritaikytas gyvenamiesiems kompleksams ir komercinei veiklai. Šildymo pusėje kogeneracinis įrenginys veikia lygiagrečiai su katilu. Abu šilumos generatoriai prijungiami prie šildymo sistemos, kad būtų šildomas šildymo sistemos ir geriamasis vanduo.

„Viessmann“ kogeneraciniai įrenginiai yra komandiniai žaidėjai. Didžiausią efektyvumą jie pasiekia sistemoje, kuri individualiai pritaikyta prie atitinkamų reikalavimų. Tai prasideda nuo sistemos technologijų, pavyzdžiui, aukštesnio lygio valdymo funkcijoms skirtų valdymo spintų, ir tęsiasi iki individualiai pritaikytų techninės priežiūros sutarčių.

Produktų asortimentas: kogeneraciniai įrenginiai iki 530 kWel ir 660 kWth

Kogeneracinis įrenginys yra itin ekologiškas: be to, kad sutaupoma iki 36 proc. pirminės energijos, išmetama gerokai mažiau CO₂, palyginti su įprastine elektros energijos ir šilumos gamyba. Turėdama daugiau kaip 25 metų patirtį šioje produktų srityje, „Viessmann“ siūlo efektyvias dujomis varomas sistemas, skirtas kombinuotai šilumos ir elektros energijos gamybai. Be standartinių gaminių įmonė taip pat gamina kogeneracinius įrenginius, specialiai pritaikytus individualiems klientų poreikiams.

Atsisiųsti aktualius dokumentus, formas ir brošiūras

Kogeneracinių jėgainių techninių duomenų lapus galite gauti čia. Daugiau formų galima gauti paprašius. Kreipkitės į savo „Viessmann“ pardavimo atstovą.

Duomenų lapai / techniniai duomenys (PDF)

Visų „Vitobloc“ kogeneracinių įrenginių duomenų lapus galite atsisiųsti iš mūsų „ViBooks“ duomenų bazės.

Paleisti „ViBooks“

Bloko sertifikatas

Kiekvienam energijos gamybos įrenginiui skirti konkretaus tipo sertifikatai, įrodantys planuojamos energijos gamybos sistemos atitiktį šių VDE taikymo taisyklių reikalavimams.