„Vitomax 300-LW M82A“ – karštas vanduo iki 120 °C


Pasinaudokite šiais privalumais

  • Maža kenksmingų medžiagų ir maža azoto oksido emisija pasižymintis deginimas
  • Saugus šilumos perdavimas; paprastas hidraulinių jungčių prijungimas
  • Mažai išspinduliuojama dėl optimalios šilumos izoliacijos
  • Skirstomoji spinta „Vitocontrol“, kurioje yra visi specialūs katilo reguliavimo ir valdymo įtaisai
  • Atitinka slėginių įrenginių direktyvą 97/23/EB arba slėginių įrenginių direktyvą 90/396/EEB


Maža NOₓ emisija pasižymintis karšto vandens katilas

„Vitomax 300-LW M82A“ yra žemo slėgio karšto vandens generatorius, išgaunantis iki 120 °C srauto temperatūrą, jo leistinas darbinis slėgis yra 6, 10 ir 16 bar, o šildymo efektyvumas yra nuo 2,1 iki 6,0 MW.

Trijų eigų katilas (mažos NOₓ emisijos serija) sukelia mažą degimo kameros apkrovą, o deginimas pasižymi maža kenksmingų medžiagų ir maža azoto oksido emisija. Naudojant dujas NOx emisijos yra mažesnės nei 70 mg/Nm³, eksploatuojant skystąjį kurą – mažesnės nei 150 mg/Nm³.

neatsižvelgiant į naudojamą kurą, efektyvumas yra nuo 2,1 iki 6,0 MW, galia nemažėja.

Plačios vandens sienos ir didelis vandens kiekis užtikrina gerą cirkuliaciją ir saugų šilumos perdavimą.

Nereikia papildomų katilo siurblių, o tai palengvina hidraulinių jungčių prijungimą.

Mažas šildymo dujų pusės pasipriešinimas dėl optimalaus šildymo paviršiaus ir dūmų vamzdžių išdėstymo.


Laikas – pinigai

Tai ypač galioja pramonės ir prekybos įmonėms, kur nauji šildymo mazgai kuo greičiau turi būti paruošti eksploatacijai, kad šiluma gamybai būtų tiekiama laiku.

Iš anksto paruošta 110 °C ir 120 °C apsaugos konstrukcija sumažina projektavimo trukmę ir išlaidas.

Dėl vandeniu aušinamo degiklio įvado nereikia džiovinti išklojos, o dėl to gerokai sutrumpėja pasirengimo eksploatacijai laikas.

Kontaktinis asmuo

Už jūsų regioną atsakingas pardavimo ir projektavimo inžinierius mielai jus informuos ir pakonsultuos.

No Results found.

Panašūs gaminiai